Sökes: Kompetenta medarbetare

Sanna Detlefsen är direktor för Linköpings Stadsmission och Per Westberg är vice generalsekreterare på UNICEF Sverige. Båda brinner för insamling och ser gåvomedel som en fantastisk möjliggörare. Deras organisationer skiljer sig åt stort i storlek och verksamhet, men båda letar ständigt efter kompetenta medarbetare för att utveckla insamlingen.

En anledning till att UNICEF vuxit så stort i Sverige är att vi försöker ligga långt framme i vad vi än gör, säger Per Westberg. Vi har en stark tro på att ständigt utvecklas och då är kompetensutveckling för våra medarbetare jätteviktigt. I vår strategiska plan ingår en kompetensutvecklingsplan. Den kan variera från år till år, men är hela tiden en prioriterad strategisk fråga.

Intern utbildning

Sanna Detlefsen, direktor för Linköpings Stadsmission
Sanna Detlefsen

Tillgången till intern utbildning är stor inom UNICEF. Man har ett nätverk i 55 länder att tillgå och har ett internationellt sektionsmöte en gång om året. Däremellan har man specialiserade möten och workshops för olika yrkeskategorier under året.

– Det är egentligen bara när vi har behov av specialutbildningar som vi går utanför huset, säger Per Westberg.  Och när vi rekryterar så är det yrkeskunskap och specialistkunskap, oavsett branscherfarenhet, som vi söker. Den generella insamlingskompetensen får man med sig när man börjar här.

Strategisk ledningsfråga

På Linköpings Stadsmission är insamling en viktig ledningsfråga. Främst vill man utveckla den för att få in mer fria medel som organisationen själv förfogar över, utan att vara bundna vid ett upphandlingsavtal som sätter ramarna för verksamheten.

– Vi vill kunna starta verksamheter där vi ser ett ökat behov, säger Sanna Detlefsen. Våra medarbetare i första ledet uppmärksammar hela tiden nya arbetsområden och då behöver vi fria medel att själva bekosta de verksamheterna.

Vi vill även skapa engagemang och opinion för våra sociala frågor. Gåvogivarna är en viktig del i det opinionsbildande arbetet, eftersom de blir en engagerad del av organisationen.

Bygga varumärke

Sanna Detlefsen bygger nu en insamlingsorganisation där det främst är kommunikations- och marknadskompetens som hon eftersöker. Linköpings Stadsmission behöver medarbetare som kan storytelling och varumärkesbyggande.

– Vi har svårt att hitta människor i vår omgivning som har lång erfarenhet av insamling, säger Sanna Detlefsen. Jag tror att det är svårare på mindre orter än i storstäderna att hitta sådan specialistkompetens. Vi rekryterar på annan yrkeskunskap och sedan har vi ett gott utbyte stadsmissionerna emellan kring hur vi skall bygga insamlingen och stärka den. Men, det är också positivt för oss att det finns både utbildningar och konferenser för fundraisers som FRII anordnar. Det blir viktig kompetensutveckling och mötesplatser för erfarenhetsutbyte med andra i branschen.

Generellt hög kompetens

Per Westberg, vice generalsekreterare på UNICEF Sverige
Per Westberg Foto: Melker Dahlstrand

Per Westberg har arbetat med insamlingsfrågor sedan 1999 och han ser en stor utveckling i insamlingsbranschen.

– Kompetensen är generellt högre i dag än för 15 år sedan, säger han. Och för mindre organisationer där medarbetarna måste ansvara för flera områden, så är de övergripande utbildningarna i fundraising viktiga. UNICEF är en stor och attraktiv arbetsgivare, så vi har idag inga svårigheter att hitta kompetens till vår insamling.

– Men, fortsätter han, när det gäller att hitta specialister inom insamling som exempelvis för stora gåvogivare eller testamenten, så är det väldigt få personer som har lång erfarenhet av det. Och i de frågorna behöver vi verkligen branschkunskap just från insamling.

Text: Malin Ekelund