Sverige för UNHCR relationsbygger

Under brinnande flyktingkris öppnar Sverige sina hjärtan – och plånböcker. I höst har insamlingsstiftelsen Sverige för UNHCR fått fler givare per månad än de vanligtvis får på ett helt år.

Elin Stråkendal, insamlingschef för privatpersoner på Sverige för UNHCR
Elin Stråkendal

Ingen som såg bilden på den drunknade treåriga pojken Alan Kurdi kan glömma den. Ungefär samtidigt som bilden spreds i medierna började svenska folket öppna ögonen för flyktingkatastrofen – och också öppna sina plånböcker. Elin Stråkendal är insamlingschef för privatpersoner på Sverige för UNHCR och säger att ingen på organisationen – som tidigare var relativt okänd – var beredd på vad som skulle hända efter det att bilden på den döde pojken publicerades.

Det som hände från september och framåt har varit helt otroligt. Jag har aldrig tidigare varit med om ett så högt engagemang som har varat under så lång tid.

Sverige för UNHCR är en insamlingsstiftelse med uppdrag att samla in pengar till UNHCR, FN:s flyktingorgan. UNHCR arbetar med att skydda människor på flykt undan krig och förföljelse med nödhjälp och kamp för mänskliga rättigheter. Organisationen är relativt ny på den svenska marknaden och det plötsligt ökande givandet har lett till hårt tryck på alla medarbetare.
– Att gå från en organisation med ganska låg kännedom till att vara bland de största organisationerna i allmänhetens medvetande är ju rätt omvälvande. Men vi är så glada – det är ju helt fantastiskt vilket engagemang och solidaritet som visats för att hjälpa människor på flykt, säger Elin Stråkendal.

Organisationens kommunikationstaktik har inte ändrats under resans gång, trots den ökade viljan att ge.
– Däremot kan vi ju se att vi har ett helt annat utgångsläge efter denna höst. Med ett mer välkänt varumärke och en mer känd organisation är det fler som hör av sig och fler som skänker.

Sverige för UNHCR påbörjade sin aktiva insamling, framför allt riktad mot sina egna givare, redan under augusti i år, men har även annonserat och kommunicerat via sociala medier för att uppmärksamma rådande kris. Organisationen har fått fler givare under en månad än vad de planerat för under ett helt år. Pengarna som samlas in går till UNHCR:s arbete med människor på flykt i Europa, i Syriens grannländer och i Nordafrika.

Hur tänker ni kring kommunikationen?

– För Sverige för UNHCR, som inte var så välkända före krisen men som nu har fått mycket mer uppmärksamhet, är det viktigt att fokusera på att berätta vilka UNHCR är och vilken skillnad organisationen gör för människor på flykt. Det gör vi genom att visa hur pengarna kommer till nytta för UNHCR, säger Elin Stråkendal.

Sverige för UNHCR arbetar mycket med rörligt material. Ett flertal videor har skickats ut till givare, som även får regelbunden information via mejl, brev och tidning om vad som händer på plats och hur UNHCR hjälper.
– Sociala medier är också en väldigt viktig kanal för att visa hur pengarna kommer till nytta. Vi har sedan tidigare planer för hur vi bäst håller givare engagerade och stannar kvar och vi kommer fortsätta på samma sätt även med dessa givare.

Många företag har visat ett stort engagemang för flyktingfrågan och har skänkt pengar till UNHCR:s arbete.
– Precis som med privatpersoner kommer vi att fortsätta att vårda relationen med företag och hoppas att så många som möjligt vill engagera sig och skänka även i fortsättningen. Här är relationsbyggande väldigt viktigt, säger Elin Stråkendal.

Text: Caroline Engvall