Tips: Hur startar du ett företagssamarbete?

Vill ni gärna starta företagssamarbeten, men inte riktigt kommit igång? Kanske tittar ni på de stora organisationerna och deras väloljade maskineri och tänker att ”det där kommer aldrig att funka för vår lilla organisation?”
Men, det finns en stor potential i samverkan med företag, också för små lokala organisationer. Här följer några enkla kom-igång-tips.

1. Sätt upp ett mål

Varför vill vi starta samarbete med företag? Är ert mål att ha ett fullödigt CSR-samarbete med företag? Eller är ni främst ute efter sponsring?

Det är olika sätt att arbeta på och det ställer helt olika krav på er som organisation. Ett CSR-samarbete kräver att ni som organisation också är beredda att på olika sätt involvera era företagsvänner i arbetet, att ni har en plan för kommunikationen tillbaka till företagen och att ni på olika sätt kan erbjuda något ”tillbaka” i er relation med företagen.
Ren sponsring ställer inte lika höga krav på återkoppling. Här kan responsen handla om diplom, tackbrev, företagsloggan publicerad på organisationens hemsida eller liknande.

2. Kartlägg potentiella företag

Vad vill ni få ut av era företagssamarbeten? Det spontana svaret kanske är pengar. Men, ett företagssamarbete kan betyda så mycket mer. Allt från naturgåvor eller pro-bono-tjänster till djupgående samarbeten i stil med de som Världsnaturfonden etablerat.

Vad ser ni framför er? Vad vill ni uppnå med ert företagssamarbete? Valet av mål färgar hela planeringen och alla förberedelser kring ett strukturerat företagssamarbete.

Kartlägg vilka företag som kan passa er. Vilka eventuella kopplingar finns? Varumärke, produkter, uppdrag, lokalt samarbete? Hur kan ni på ett naturligt sätt koppla er organisation och ert mål till de företag som ni tänker kontakta?

3. Kartlägg vad ni själva kan bidra med

Den här frågan är lika viktig som vad man själv vill få ut av samarbetet. Hur mycket tid har vi att satsa på detta? Vem ska vara ansvarig? Hur kan vi ge återkoppling till potentiella företag?

Man kan ha som mål att få ett strukturerat CSR-samarbete. Men, om man som organisation inte har tid, personal eller de resurser som krävs för stora projekt, så kanske man får starta i mindre skala och ha CSR-samarbeten som ett mål på lite längre sikt.

4. Gör en plan

Gör upp en plan och en strategi för hur ni ska starta och utveckla ert företagsarbete. Strategin behöver innehålla:

  • Lista över aktuella företag med tydliga kontaktuppgifter.
  • Lista på vilka typer om stöd ni skall be om: Företagsgåva, sponsring, julklapp,volontärinsatser, naturagåvor, pro-bono-tjänster. Man kan be om olika former av stöd hos olika företag liksom under olika tider på året.
  • Tidsplan, med tydliga mål och delmål.
  • Ansvarsfördelning, vem ansvarar för att göra olika arbetsuppgifter i organisationen.
  • Utkast till avtal/sponsorspaket eller liknande.

5. Några fler tips

Tänk långsiktigt
Starta smått och öka. Man måste börja någonstans. Det är bra att ha konkreta delmål som är nåbara och genomförbara. Det skapar tillfredsställelse om man uppnår tydliga delmål. Satsar man för stort från början är risken att man inte kommer igång och att man inte når sina kanske för högt satta mål. Gör en flerstegsraket och tänk långsiktigt kring hur ni skulle vilja utveckla era företagskontakter. Om det finns en tydlig plan att hålla sig till och om ni vet vad ni vill med sina olika samarbeten, så når ni längre.

Gå igenom era personliga nätverk
Även i företagssamarbeten är det människor man har att göra med. Det är människor som fattar beslut och som skall bli positivt inställda till er organisation. Så, gå igenom era nätverk; Vem känner någon på det ena eller andra företaget? Har styrelsen viktiga kontakter som man kan använda sig av? Vem kan på ett naturligt sätt ha kontakter till olika företag? Personliga kontakter är guld värda också i näringslivet.

Förankra
Förankra era planer i organisationen. Alla behöver vara med i en satsning på företagssamarbeten för att ni ska lyckas. Det är viktigt att styrelse och ledningen är med och att de är motiverade, eftersom de behöver satsa av sin tid och sitt engagemang i kommunikationen med potentiella företagsvänner.

Text: Malin Ekelund