UNICEF Next Generation – en global rörelse

Hur får man millennials att engagera sig? Och vad vill de göra? Framförallt kanske de vill ha helt andra former för att engagera sig. I det senaste numret av Fundraising Magazine
kunde man läsa om Layla och Hortense som har startat UNICEF NextGen i London. Patos bestämde sig för att ta reda på lite mer om fenomenet.

UNICEF Next Generation är en global rörelse där unga professionella yrkesmänniskor engagerar sig genom att samla in pengar till, och öka kännedomen om UNICEFs arbete med barn. UNICEF Next Generation startades från början i New York av Casey Rotter, en medarbetare på UNICEF. Hon skrev samtidigt på sin masteravhandling, som handlade om hur man kan engagera nästa generation av filantroper. Den innehöll bland annat en modell som är lik den som Next Generation använder i dag.

Layla Yarjani, grundare av NextGen UK
Layla Yarjani

Layla Yarjani och Hortense Decaux jobbar båda två i London som strategikonsulter, och är välutbildade unga akademiker i början på sin karriär, så kallade young professionals. Layla var en del av det team i New York som arbetade med att skapa Next Generation. När hon sedan flyttade till London upptäckte hon att det inte fanns något liknande initiativ där. I samma veva lärde hon och Hortense att känna varandra, och de beslöt sig för att starta NextGen i London.

Hortense Decaux, NextGen UK
Hortense Decaux

Många unga i dag vill engagera sig, göra skillnad, de vill känna att de bidrar till en bättre värld på fler sätt än bara genom att skänka pengar. Många har stora nätverk, inte minst digitalt, och man har olika kompetenser som kanske kan användas på olika sätt även för goda ändamål. I NextGen kan man engagera sig på ett flexibelt sätt, man kan göra så mycket eller så lite som man själv vill. Layla och Hortense började med att bilda en kommitté genom att engagera bekanta och vänner som var intresserade av samma sak. Kommittén pratar med UNICEF och driver sedan självständigt olika projekt och utmaningar som man kommit överens om. I dag är man 15 personer i denna kommitté i London. Ett krav för att ingå i kommittén är att man förbinder sig att samla in minst 3 000 pund om året. Kommittén är motorn i nätverket och det är den som skapar mötesplatser för kunskap och erfarenhetsutbyten, uppmanar fler att ge och får fler att göra egna insamlingsevents. Kommittén har de sista två åren varit värdar för cirka 35 events, engagerat över 2 000 unga yrkesverksamma som på olika sätt bidrar med pengar, sin kompetens och man har hittills samlat in cirka 500 000 pund till barn i Syrien. Flexibilitet och tydliga målsättningar motiverar medlemmarna, och nätverket arbetar väldigt självständigt, även om man kan få hjälp från UNICEF vid behov.

En viktig del i engagemanget är också möjligheten för medlemmarna att lära sig mer om ändamålet, och på vilka sätt man kan stötta barn och unga som växer upp i konfliktområden.

Hur hittar ni nya medlemmar till nätverket, och är det svårt att få millenials att engagera sig?

NextGen är väldigt aktiva i sociala medier (Facebook, Twitter och Instagram) och diskussionerna fortsätter ofta in i vårt nyhetsbrev. Vi bjuder också in medlemmar var sjätte till åttonde vecka till öppna tillställningar där man får möjlighet att både diskutera och lyssna på inbjudna talare. I dag är unga professionella extremt upptagna, man måste leverera riktigt bra innehåll för att få dem att komma och för att få deras engagemang.

Hur kom ni fram till att ni framförallt skulle stödja Syrien?

Kommittén röstar fram det ändamål som den ska stödja, och för tredje året i rad har vi röstat fram Syrien. Det är den största humanitära katastrofen sedan andra världskriget, och den mest underfinansierade. Över 8 miljoner barn behöver hjälp.

För att bli medlem i kommittén måste man förbinda sig till att samla in minst 3 000 pund per år. Är det för ambitiöst? Och vad tycker ni generellt om hur organisationer samlar in pengar i dag?

Vi tycker det är en rimlig summa att samla in, antingen i pengar direkt till UNICEF, eller genom att man kan skänka tjänster eller produkter av substantiellt värde. Det finns många sätt att engagera sig på och vi försöker stödja medlemmar på olika sätt. Några vill ordna olika typer av events flera gånger om året, och oftast räcker det med 2-3 gånger för att nå målet. Andra kan bidra med intressanta huvudtalare, tjänster som ljud- och ljusteknik, catering med mera.

Vi på NextGen känner att det finns en stor outforskad marknad när det gäller innovativ insamling och hur man kan få nästa generation att engagera sig. Dagens traditionella plattformar fungerar inte. Vår framgång i NextGen har varit de små, men regelbundna gåvorna genom biljettförsäljning till våra innovativa events. Events som också bygger relationer, och skapar nya nätverk.

Hur kommer man med i kommittén?

Man blir föreslagen och invald av existerande kommittémedlemmar. När man har blivit föreslagen blir man ombedd att ta en ledarroll eller leda ett initiativ under flera månader för att visa att man är engagerad. En gång i kvartalet hålls sedan kommittémöten där man kan bli invald.

Ni har över 2 000 engagerade i dag, och ni håller på med det här på er fritid. Hur ser er långsiktiga plan ut?

Vår framgång bygger ju mycket på att vi har skapat möjligheter för unga att engagera sig utanför sin arbetstid. Just siffran 2 000 bygger vi på de som på olika sätt deltagit i våra events och som är engagerade i våra sociala medier. Vår vision är att vi, Hortense och Laila, ska fortsätta utveckla NextGen i hela Europa, genom att vi tillsätter fler lokala styrkommittéer.

Varför ska man engagera sig i en befintlig organisation snarare än att starta en egen?

Vi tror på styrkan i att vara många som engagerar sig för ett ändamål snarare än att bara vara två. Vi har valt UNICEF för att det är världens största barnrättsorganisation, och för att de arbetar på ett sätt som vi tror på. Att skapa sin egen organisation är ett heltidsarbete, som aldrig kan ha samma effekt som UNICEF. Många unga vill kunna engagera sig i en organisation utan att för den skull arbeta i den, och UNICEF har många olika program och ändamål som man kan välja att engagera sig i. Många vill också kunna använda sitt yrke till att göra gott, och genom att erbjuda dem att kunna göra just det, har det också inneburit att de genom sitt arbete kunnat utföra pro bono-uppdrag för UNICEF.

Nätverket på gång även i Sverige

Ricard Janson
Ricard Janson

Ricard Janson är en young professional som arbetar i London, men är uppvuxen i Stockholm och Malmö.

– Jag kände Layla (grundare av NextGen UK) sedan tidigare när jag blev bjuden på en fundraisingmiddag i London. Det är här var ju något helt annat än de tråkiga och stela välgörenhetstillställningar som jag tidigare har varit på. Dels var det en betydligt yngre publik, de flesta var någonstans i åldern mellan 20 och 40. Dels hände det saker hela tiden, det var liveband, det skedde auktioner parallellt och det var mycket diskussioner.

Efteråt tänkte jag en hel del på det här, dels så märker jag i mitt arbete på Lombard Odier (schwezisk fondförvaltare) att våra klienter i allt större utsträckning vill att deras investeringar också ska bidra till att göra gott, dels ville jag själv gärna göra en insats. Firman jag arbetar för är en av världens äldsta banker och har sedan den startade 1796 en lång historia inom filantropi och välgörenhet, vilket var en bidragande orsak för mig.

Jag började engagera mig i NextGen i London och insåg att jag skulle vilja starta något liknande i Sverige. Jag har ett stort nätverk och är en av flera initiativtagare när vi nu i höst drar igång Next Generation i Sverige. Att vi valt att engagera oss i UNICEF beror dels på att man har ett av världens starkaste varumärken, och för att man vill vara säker på att donationer sköts professionellt och går till rätt ändamål. Vi blir grundare av NextGen Sverige, och nu letar vi efter fler som vill engagera sig.

Det här kommer inte bli något tråkigt. Vi tror stenhårt på att vi kan få fler unga i Sverige att engagera sig, om man gör det annorlunda än traditionella klassiska insamlingsmetoder, det vill säga med ett nytänkande som kombinerar ungas intresse av att bidra med något större, som vårt globala nätverk av young professionals. Vi kommer att göra många olika aktiviteter, från roliga och sköna insamlingsmiddagar till yogaklasser. NextGen har blivit ett globalt nätverk av unga, professionella yrkesmänniskor som också vill bidra till en bättre värld – engagerar man sig i Sverige får man tillgång till hela det nätverket.

Vi har ingen tradition i Sverige av att bli månadsgivare som ung, det vill vi ändra på, vi vill att det ska vara lika normalt att skänka pengar regelbundet som det är att betala skatt.

UNICEF Sverige

Petra Nerde, insamlingschef privatpersoner UNICEF Sverige
Petra Nerde

Petra Nerde, insamlingschef privatpersoner berättar.

– Vi blev kontaktade av NextGen i våras. Vi ser naturligtvis väldigt positivt på att en grupp unga människor vill engagera sig för barns rättigheter och dessutom göra det till förmån för UNICEFs arbete.

– Gällande ’millenials’ så är det med dem som med andra målgrupper, det gäller att anpassa sitt budskap, ha ett bra, tydligt och intressant innehåll och erbjuda rätt produkter för att de ska engagera sig för en sak och vilja ha en relation till en organisation eller ett varumärke. Ett engagemang hos en organisation är alltid bra och den föder ofta också en givarvilja, i dag eller imorgon. Det är viktigt att tänka långsiktigt i sina givarrelationer, fortsätter Petra.

Text: Annika Prine

I dag finns det NextGen bland annat i Los Angeles, Chicago, Atlanta och Washington DC. I Europa finns man i UK och Frankrike, och i Sverige startas det just nu. NextGen UK ,  UNICEF NextGen USA