Vad händer med avdragsrätten för gåvor?

avdragsrätt för gåvor till ideell sektor

I den sittande regeringens budgetförslag, som röstades ned i riksdagen den 3 december, var avsikten att slopa avdragsrätten för gåvor till ideell sektor med motiveringen att ”lagstiftningen ökar den ideella sektorns beroende av enskilda personers vilja att bidra”.

Detta trots att över 60 procent av de rödgröna väljarna tycker att den är bra, enligt en ny undersökning genomförd av Novus på uppdrag av FRII – Frivilligorganisationernas Insamlingsråd.

I budgetförslaget var tanken att avdragsrätten skulle upphöra från och med 1 januari 2016. Men i och med att budgeten fälldes, och statsminister Stefan Löfven utlyst extraval, är läget nu mycket osäkert. Än så länge gäller Alliansens budget, som är den som vann riksdagens majoritet, men osäkerhet råder om deras förslag om att slopa ansöknings- och årsavgiften kommer att implementeras. FRII fortsätter att bevaka frågan.

I samband med undersökningen släppte FRII följande pressmeddelande samt ett öppet brev till Miljöpartiet. >>