Vad vet du om givande?

FRII:s och PwC:s branschrapport 2016 FRII:s och PwC:s branschrapport om givande har särskilt fokus på allmänheten och deras inställning till ideella organisationer.

Två nya rapporter ger insikter om givande. Givares attityder, förtroende och tillit har undersökts, men man hittar även konkret statistik om insamling i rapporterna.

För tredje året i rad har FRII tillsammans med PwC publicerat en branschrapport om givande. FRII-rapporten har lagt särskilt fokus på allmänheten och deras inställning till ideella organisationer.

I höstas kom också en rapport om givande framtagen av Johan Vamstad, forskare på Ersta Sköndal högskola. Rapporten baserar sig på Ersta Sköndal högskolas befolkningsstudie. I Vamstads rapport kan man bland annat läsa om genus och givande, ålder och givande och inkomst och givande.

Vamstad berättar bland annat att män är överrepresenterade bland dem som inte ger, att den största andelen givare finns mellan 60 och 74 år, och att det inte är de rikaste som ger mest.

FRII-rapporten tar självklart upp statistik och fakta om insamling, allmänheten skänkte till exempel cirka 6,1 miljarder till landets 90-kontoorganisationer under 2014. Samma år uppgick den totala försäljningen av godis och glass till nästan 26 miljarder kronor. Men FRII-rapporten tar även upp globala megatrender och gör en spännande branschspaning kring trender i insamling.

Fortsätt din spaning i FRII:s rapport Finansiering av ideell verksamhet – förutsättningar, verklighet och framtid och i Johan Vamstads rapport Det folkliga givandet – om gåvor till välgörande ändamål i Sverige.

Text: Annika Prine