Krönika: Var går gränsen mellan CSR och välgörenhet?

När jag började arbeta med CSR-frågorna för över tio år sedan var en av de första sakerna jag lärde mig att CSR handlar om hur företagen tjänar sina pengar – inte hur man ger bort dem. Jag tycker fortfarande att det är en bra och tydlig definition.

Marianne Bogle, verksamhetschef, CSR Sverige
Marianne Bogle

Bland medlemsföretagen i CSR Sweden är det här en fråga som diskuteras av och till. En del av företagen har samarbeten på olika nivåer med frivilligorganisationer. Alla ser det som viktigt; att bidra med det man kan och att kliva in där det finns ett uppenbart behov. Förvirringen uppstår när insatserna beskrivs som ett CSR-arbete.

När det gäller definitionen av CSR, så har både CSR Sweden och den europeiska moderorganisationen, CSR Europe, valt att ansluta sig till EU:s definition:

CSR är det ansvar företag ska ta för den påverkan man har i det samhälle där man finns och verkar.

Företagens viktigaste bidrag till ett hållbart samhälle är alltså inte hur mycket pengar de skänker till olika projekt under året. Det viktigaste är hur de gör sina affärer och vilket ansvar de tar för den påverkan som verksamheten har på samhället; ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Att ge pengar till välgörande ändamål är viktigt och angeläget. Många projekt och insatser skulle överhuvudtaget inte kunna ske utan ekonomiskt stöd från företags-världen. Men det kan aldrig kompensera för bristande ansvar i de egna affärerna.

Det finns dock områden där företagen behöver frivilligorganisationernas bidrag. Lagstiftningen inom CSR-området och kravet på att leva upp till globala riktlinjer ökar allt mer. Många företag behöver därför få del av den expertis som finns hos frivilligorganisationerna.

För att förstå det som man tidigare inte har behövt hantera, måste företagen hitta samarbetspartners som arbetar med frågorna i vardagen. Det kan handla om mänskliga rättigheter, socialt ansvar, miljöfrågor och så vidare. Det kan också handla om rollen som arbetsgivare med utmaningar inom integration, ohälsa och utsatthet.

Jag är övertygad om att vi kommer få se många spännande samarbeten inom det här området framöver. Det viktiga är att vi kan tänka utanför ramarna och vågar se möjligheterna i oväntade kombinationer. Att sätta sig ned tillsammans och se var verksamheter och behov överlappar varandra är en bra början.

Marianne Bogle, verksamhetschef, CSR Sverige