Att göra gott på bästa sätt

Vad är en effektiv organisation? Hur lever jag ett etiskt liv? Effektiv altruism-rörelsen handlar om att försöka förbättra världen så mycket som möjligt och på de mest effektiva sättet. Vilken karriär ska jag välja som gör att jag kan tjäna mest pengar att ge bort? Vad blir konsekvenserna om jag väljer att stödja detta ändamål istället för ett annat alternativ?

Erik Engelhardt är ordförande för studentföreningen Effektiv Altruism KTH. Han har även hjälpt till att starta studentföreningen på Handels, och just nu håller man på att bilda en övergripande förening för effektiv altruism i Sverige.

Jag har länge funderat över hur man vet att man ger till det ändamål, eller den organisation som ger bäst effekt.

– För drygt två år sedan såg jag en video på Reddit, ett TED Talk med Peter Singer (författare till bland annat boken ”The most good you can do”) och kände på en gång att det där är ju precis så som jag tänker.

Erik sökte på nätet, hittade lite olika Facebookgrupper som han gick med i, och började träffa människor med samma intresse. Han säger att det är framförallt unga människor som hittills har varit lättast att få engagerade i rörelsen här i Sverige, men så behöver det inte vara, Bill och Melissa Gates räknas kanske som de mest effektiva altruister som finns. Förra året anordnade den globala rörelsen tre konferenser – en i San Francisco, en i Melbourne, och en i Oxford. Erik deltog i den i Oxford, en konferens som lockade drygt 300 besökare. I år valde den globala rörelsen att ordna enbart en konferens, i San Francisco. Den lockade då över 1 000 deltagare.

– För mig handlar EA-rörelsen om att göra världen så mycket bättre, på bästa sätt. Det handlar också om ett sätt att tänka, för att ge effektivt. Konsekvensanalysen är en viktig del av detta; kan man uppfylla målen på andra sätt?, säger Erik.

Studentföreningen på KTH har en planeringsgrupp, som ordnar olika typer av events. Bland annat gör man något som de kallar ”giving games”. Man presenterar tre olika organisationer, och sen röstar deltagarna om vilken man ska skänka till. Därefter har man diskussioner kring varför. Man har olika föreläsningar, till exempel har man haft Sidas chefsekonom som berättar om deras utvecklingsmål och hur de prioriterar.

– Jag tror att många unga skulle vilja ge, men är osäkra på vad som fungerar. Man ger kanske vid katastrofer. Man kanske också tycker att man har så lite att ge att man inte vet om det gör någon skillnad. Jag skulle vilja att många fler tog ett aktivt ansvar, kollade mer på effekten hos organisationerna och lärde sig mer om hur man kan bidra, säger Erik.

Erik Engelhardt,ordförande för studentföreningen Effektiv Altruism KTH
Erik Engelhardt, Foto: Annika Prine

Erik själv skänker 10 % av sin inkomst. Förra året skänkte han till initiativ mot malaria och till avmaskning. Han kollar alltid upp vad som är mest effektivt att ge till, inom det område han vill ge. I år kommer Erik skänka till djurrätt, som för hans del framförallt handlar om att minimera lidandet för djur i till exempel ”factory farming”. I EA-rörelsen är det viktigt med evidensbaserad fakta. För att hitta den organisation som är mest effektiv finns det, framförallt i USA, organisationer som mäter effektiviteten inom olika områden. Det innebär att Erik främst skänker till utländska välgörenhetsorganisationer.

– Det blir mest utländska organisationer jag ger till eftersom det finns så mycket bättre data på effekten av deras arbete. Det är dyrt med studier, och jag förstår att svenska organisationer kanske inte alltid kan tillhandahålla det. För att välja djurrättsorganisation använder jag bland annat animalcharityevaluators.org.

Här är ett urval av organisationer som utvärderar effektiva organisationer.
GiveWell
The Life You Can Save
Giving What We Can
Animal Charity Evaluators
Raising For Effective Giving (som medlem i REG har man skrivit på att skänka 2 % av sina pokervinster)

Vad är effektiv altruism?

William MacAskill är en av förgrundsfigurerna i EA-rörelsen och har skrivit boken ”Doing good better”. För att göra gott i världen behöver man fundera över konsekvenserna av ens handlingar. Goda avsikter kan ända leda till fel resultat. I boken skriver MacAskill om de fem nyckelfrågorna till effektiv altruism:

  1. Hur många människors liv berörs av resultatet, och hur mycket förbättrar det deras liv?
  2. Är det här det mest effektiva jag kan göra?
  3. Är det här området bortglömt/åsidosatt?
  4. Vad skulle ha hänt om jag inte hade gjort detta?
  5. Hur stor chans att det blir framgångsrikt, och hur framgångsrikt?

Effektiv altruism handlar om att på både det etiska och filosofiska planet fundera över var dina pengar gör mest nytta. Här är några exempel på hur man kan tänka:

  • Katastrofhjälp, kanske de områden/katastrofer som har fått mest media också har fått mest finansiering. Kanske räddar du fler liv genom att ge till mindre kända katastrofområden?
  • Cancerforskningen får redan mycket finansiering, och räddar redan många liv, medan malarianät skulle kunna rädda ännu fler.
  • Som läkare, ska jag jobba i Sverige eller jobba utomlands, eller ska jag kanske istället skänka delar av min lön? I boken finns ett exempel från England. Där räddar en läkare i snitt två liv om året, i ett fattigt land skulle läkaren kunna rädda fyra liv, men hur många liv räddas om läkaren istället skänker en del av sin inkomst?

I dag vill många unga arbeta i en välgörenhetsorganisation. Men enligt EA-rörelsen kanske man ska tänka om. Se vad William Macaskill säger  i sitt TEDx Talk om varför man inte ska jobba för en välgörenhetsorganisation.

Kanske har vi en helt ny generation med unga som kommer att ha ett helt nytt synsätt på vad de vill ge till, och hur de bestämmer sig för vad de ska skänka pengar till.
Vill du veta mer om effektiv altruism? Börja med att läsa dessa böcker:
Doing Good Better: How Effective Altruism Can Help You Make a Difference
The Most Good You Can Do

 

Text: Annika Prine