Vinnande (och grön) eventmarknadsföring i rätt förpackning

Genom att hitta de gemensamma nämnarna och kommunicera det i en tydlig förpackning så värvar We Effect både månadsgivare och berättar om sitt ändamål.

We Effect (tidigare Kooperation Utan Gränser) startades som kooperationens biståndsorganisation 1958, där bland annat Kooperativa Förbundet, som äger Coop, var en av grundarna. Organisationen arbetar med landsbygdsutveckling, jämställdhet och trygga bostäder, och har en vision om en rättvis och hållbar värld fri från fattigdom. We Effect har förstås alltid haft ett nära samarbete med Coop och KF. Den här gången valdes en ny väg genom att ställa frågan ”vilka gemensamma nämnare finns hos We Effects givare och Coops kunder”?

Coops kunder uppskattar det stora utbudet av ekologiska och Fairtrade-produkter i butikerna. Kunderna är också medvetna konsumenter, som vill bidra till en bättre värld. Det vill också We Effect, men den största utmaningen för We Effect är bredden i arbetet för att skapa en rättvis och hållbar värld.

Vi insåg att vi behövde vara tydligare, och bara kommunicera en fråga mot Coops kunder.

– Då låg det naturligtvis nära till hands att fokusera på maten. Vad är hållbart producerad mat? Varför är det så viktigt? Vi utformade ett gemensamt material att använda i butikerna, säger Anna-Maria Broman Ek.

We Effect har arbetat en del med face-to-face under åren, och det nuvarande konceptet är en variant. Coop upplåter plats i sina ”förbutiker”, där kundtjänst brukar finnas. Där finns plats för We Effects montrar, som flyttas mellan olika butiker.

– Försäljningen i butikerna skapar en helt annan relation till potentiella givare genom att man befinner sig inne i butiken, och att vi har ett gemensamt material. Det är ingen som känner sig ”påhoppad”, man befinner sig i en miljö där man redan tänker på mat, det framgår av materialet att vi är Coops egen biståndsorganisation och vi pratar om hållbar odling och mat på borden för fattiga familjer samtidigt som vi rekryterar månadsgivare, säger Anna-Maria.

We Effect använder en extern byrå som sköter värvningen. Mycket för att man saknar resurser för att driva värvningen in-house, och för att det är ett bra sätt att testa av om en metod kommer att fungera. Kan man räkna hem insatsen kanske man på sikt anställer egna värvare.

– Vi har självklart varit med och utbildat värvarna som står i butikerna, det är otroligt viktigt att de vet vad vi står för, och hur vi arbetar. Hittills har det varit en framgångsrik kampanj, och det är härligt att vi både får nya månadsgivare samtidigt som vi ökar kännedomen om oss, avslutar Anna-Maria.

Text: Annika Prine