Pernilla Stolpe Rudolph jobbar sedan ett år tillbaka som enhetschef för Verksamhetsstyrning på Svenska Röda Korset, i hennes team finner vi organisationens business- och projektcontrollers.

Pernilla är utbildad ingenjör inom Industriell ekonomi och innan Svenska Röda Korset så arbetade hon på Ericsson under nästan 10 års tid, inom områdena strategi, performance management, business excellence samt R&D Finance. Pernilla sitter med i Giva Sveriges arbetsgrupp kring direkta och indirekta kostnader som är högaktuellt i det dagliga arbetet.