Civilsamhällets framtid osäker trots bra förslag i spelutredning

Idag släpptes spelutredningen som pekar ut vägen framåt på den svenska spelmarknaden. I presentationen av spelutredningen står frågan om fortsatt skattefrihet i centrum för civilsamhället. Intäkter från lotterier är av stor betydelse för civilsamhället och bidrar med 1,6 miljarder kronor varje år till viktiga ändamål. En siffra som skulle halveras om inte politikerna tar strid för förslaget om fortsatt skattefrihet för ideella organisationer.

– För många av våra medlemmar är lotteriintäkter en viktig, ibland helt avgörande, källa för att kunna bedriva sin verksamhet för viktiga ändamål. Oberoende finansiering möjliggör för våra medlemsorganisationer, och för civilsamhället i stort att utföra angelägna uppgifter som inte offentliga eller privata verksamheter gör, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare FRII.

Utredningen föreslår en fortsatt skattefrihet för ideella organisationer inom ensamrätten på lotteri och bingo men lämnar till Regeringen att avgöra om en statsstödsprocess behöver utföras. Det innebär en stor osäkerhet framåt för hur förutsättningarna kan förändras i en eventuell prövning.

– Att utredningen förslår en skattefrihet går i linje med utredarens uppdrag utifrån direktiven. När bollen nu förflyttas till ansvariga beslutsfattare är det viktigt att ta strid för en säkrad skattefrihet innan en ny reglering kommer på plats, säger Charlotte Rydh.

Utredarens förslag bygger på att marknaden delas upp i tre delar. Civilsamhället kommer dela plats tillsammans med staten i en marknad bestående av traditionella lotterier både fysiska och online. För spelformen bingo som arrangeras av ideella organisationer idag föreslås den möjligheten endast finnas fysiskt men kommer inte längre vara möjlig digitalt.

– Den framtida spelutvecklingen begränsas avsevärt genom utredarens förslag. Utan möjlig utveckling av nya spelprodukter riskerar finansieringen från spel till ideella organisationer långsiktigt försvinna säger Simon Holmesson, politisk sekreterare IOGT-NTO och projektledare för spelfrågor åt FRII.

För mer information eller frågor om detta kontakta:

Simon Holmesson, politisk sekreterare IOGT-NTO och projektledare för spelfrågor åt FRII.
073-383 83 25

Charlotte Rydh, generalsekreterare FRII.
073-661 22 93

Ladda ner pressmeddelande