Dubbelvinst – gynnar både konsument och föreningsliv

I dag startar en namninsamling för ideella organisationers oberoende finansiering genom kampanjen Dubbelvinsten. Med dubbelvinsten vill vi lyfta betydelsen av en fortsatt framgångsrik lotteriverksamhet med civilsamhället som förmånstagare, där både konsumenten och samhället får en chans. I dag ges 2 miljarder i överskott från lotterier varje år.

– Varje krona är medel som möjliggör engagemang. Under flyktingkrisen kunde många organisationer snabbfotat ställa om och vara en del i integrationen för de tusentals människor som kom till Sverige. Det hade inte gått om vi skulle behövt invänta statliga medel, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare för FRII.

Den utredning om spelmarknaden som nyligen presenterades föreslår en fortsatt skattefrihet och ensamrätt för ideella organisationer för lotteri och bingo, men det är fortfarande oklart hur en sådan skattefrihet tas emot av EU. Det innebär en stor osäkerhet fram till det att EU-kommissionen godkänner förslaget.

Kampanjen sätter också ljus på avsaknaden av konsekvensanalys i de framlagda förslagen. Hur våra ideella organisationer kommer påverkas av den kommande omregleringen är oklart – både i form av en ökad konkurrens från kommersiella bolag samt hoten mot den nuvarande skattefriheten. Enligt uppskattningar kan finansieringen från lotterier så mycket som att halveras om inte politiken tar strid för ideella organisationer.

– Lotterier med samhällsnytta i fokus riskerar bli förlorare på den framtida spelmarknaden. Med dagens lotterimodell får både konsumenten och samhället en chans, men utan skattefrihet och möjlighet att utveckla digitala produkter riskerar samhället att förlora när spelmarknaden nu omregleras, säger Simon Holmesson politisk sekreterare IOGT-NTO och projektledare för Dubbelvinsten.

Skriv under naminsamlingen på dubbelvinsten.nu.

För mer information, kontakta Simon Holmeson, projektledare för Dubbelvinsten. Telefon: 0733- 83 83 25, mail: simon.holmesson@iogt.se

Ladda ner pressmeddelande