Givandet i Sverige ökar igen – nya rekordsiffror för 2016

Givandet i Sverige ökar igen – nya rekordsiffror för 2016 Preliminära siffror från FRIIs medlemmar visar nya rekordnivåer för givandet i Sverige under 2016.

De underlag om det privata givandet som FRIIs medlemmar rapporterat in är preliminära, då de flesta ännu inte har fastställt årsredovisningarna. Men trenden är tydlig: svenskarna fortsätter att ge mer även 2016. Givandet ökade under året med 9 %, till drygt 8,7 miljarder kronor.

FRIIs medlemmar består av ideella organisationer som samlar in gåvor till olika viktiga ändamål och omfattar allt från Röda Korset och Naturskyddsföreningen till Sjöräddningssällskapet och Mattecentrum. Drygt 20 organisationer står för 75 % av medlemmarnas totala insamling.

”Det är glädjande att se att svenskarnas engagemang för olika viktiga ändamål fortsätter även under 2016 och manifesteras i ett ökat givande”, säger Charlotte Rydh, FRIIs generalsekreterare.

Efter den stora ökningen av givandet under 2015 med 15 % till drygt 8 miljarder kronor, som kunde antas bero på flyktingströmmarna till Sverige och i världen, fanns förstås oro att engagemanget för olika ideella insatser skulle avta. De preliminära siffrorna visar att det är allmänheten som fortsatt står för den största delen av givandet, närmare 65 %. Den grupp av givare som verkar öka mest, med knappt 20 %, är organisationer (exklusive Postkodlotteriet), som t. ex. stiftelser och fonder. Företags givande utgör även i år drygt 13 %, med endast en marginell ökning.

Ett ökat givande i Sverige är en viktig faktor för ett starkt och oberoende civilsamhälle. Att nu även organisationer av olika slag liksom företag också ger i ökande grad är en positiv utveckling.

Om underlaget

Siffrorna har rapporterats in av organisationerna själva under perioden februari-april 2017. Som insamlade medel räknas mottagna gåvor från allmänheten, företag, organisationer, samfund, fonder och stiftelser. Hit räknas även testamentsgåvor och donationer, värdet av skänkta tillgångar samt intäkter från insamlade medel med gåvobevis, till exempel nål- och brevmärken. Inga medlemsavgifter eller statliga bidrag har räknats med.

För mer information, kontakta FRIIs generalsekreterare Charlotte Rydh

Telefon: 08-677 30 93, mail charlotte@frii.se

Några exempel på organisationers preliminära eller fastställda siffror för 2016:

  • UNICEF Sverige 792 776 000 kronor, + 18 %
  • Läkare Utan Gränser 722 900 000 kronor, + 35 %
  • Sverige för UNHCR 473 071 000 kronor, – 4 %
  • Barncancerfonden 365 056 000 kronor, + 8 %
  • Diakonia 54 540 000 kronor, + 26 %

För organisationerna, kontakta:

Per Westberg, vice generalsekreterare UNICEF Sverige 08-692 25 00
Ida Bah, insamlingschef Läkare Utan Gränser 010-199 32 00
Katinka Lindholm, generalsekreterare Sverige för UNHCR 08-121 490 90
Per Leander, generalsekreterare Barncancerfonden 08-584 209 39
Helena Lind, insamlingschef Diakonia 08-453 69 23

Ladda ner pressmeddelande