Rekordökning för svenskarnas givande under 2022

Idag lanseras rapporten Givandet i siffror 2022. Den visar att givandet till ideella organisationer 2022 nådde 13,1 miljarder kronor, en ökning med hela 34 procent jämfört med 2021. Den stora förklaringen är engagemanget för Ukraina, men trots det tuffa ekonomiska läget ökar även givandet till andra ändamål.

– Ökningen sker från alla givarkategorier samtidigt och är starkt sammankopplad till den breda mobiliseringen av engagemang och givande i samband med invasionen av Ukraina under vårvintern 2022. Såväl allmänheten som företag och stiftelser har visat ett otroligt engagemang för Ukraina och en enorm vilja att bidra, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige.

De totala intäkterna för Giva Sveriges medlemmar 2022 nådde 13,1 miljarder kronor, vilket är en ökning med knappt 3,4 miljarder eller 34 procent jämfört med föregående år. Det är den största absoluta ökningen av gåvor och bidrag från år till år som har uppmätts sedan Giva Sverige började mäta insamlade medel 2004.

–  Generellt sett ökar givandet i samband med stora händelser i omvärlden. Vi såg det vid tsunamin 2005, tyfonen och jordbävningen i Filippinerna 2013 och i samband med det stora antalet människor på flykt i Europa 2015. En viktig poäng är dock att givandet generellt sett har fortsatt att öka även de år som saknar tydliga sammanhållande händelser, vilket visar på allmänhetens stora förtroende för de idéburna organisationerna, säger Charlotte Rydh.

Ökad osäkerhet för givandet under 2023
För Giva Sveriges medlemmar präglades 2022 dock inte bara av ökad insamling av gåvor på grund av behoven i Ukraina utan även av en oro för minskat givande till följd av inflation, ökade elpriser, höjda räntor och den överhängande risken för en kommande lågkonjunktur.

Rapporten Givandet i siffror 2022 visar att även om de flera av de stora insamlingsorganisationerna har ökat intäkterna från gåvor och bidrag rejält har många medlemsorganisationer också haft det tufft. Nästan lika många organisationer uppger en minskning av insamlade medel under 2022 som de som uppger en ökning, trots den totala rekordökningen. Förutsättningarna skiljer sig mycket åt från organisation till organisation. Trots rekordåret 2022 finns alltså orosmoln för finansieringen av organisationernas verksamhet på längre sikt.

– Vi har ännu inte sett konsekvenserna av den ekonomiska utvecklingen fullt ut, och om läget blir värre kan även de mest lojala givarna behöva dra ner på sitt stöd för att klara vardagsekonomin. Ett tecken vi ser redan nu är att antalet givare inte längre ökar. Det här är en svår utmaning, för det är i tuffa tider som idéburna organisationer behövs som allra mest, säger Charlotte Rydh.

Ur rapporten Givandet i siffror 2022:

 • Under 2022 samlade Giva Sveriges medlemmar in 13,1 miljarder kronor i gåvor och bidrag från allmänheten, företag och organisationer. Det är en ökning med 34 % jämfört med 2021.
 • Ökningen syns i alla givarkategorier. Gåvor från allmänheten har ökat med 27 % och gåvor från företag med 69 %. Gåvor från organisationer har ökat med 113 %, där den största delen är Akelius Foundations matchning av gåvor till Sverige för UNHCR och Unicef Sverige.
 • De ändamål som genererade mest insamlade medel 2022 var 1) Barn och unga, 2) Humanitärt bistånd och 3) Forskning. Här syns Ukraina-effekten tydligt; 2021 låg humanitärt bistånd på tredje plats.

Topp 10: Organisationerna som samlade in mest 2022 (2021 års summa inom parentes)

 1. Sverige för UNHCR, 1 830 Mkr (407)
 2. UNICEF Sverige, 1 197 Mkr (632)
 3. Cancerfonden, 975 Mkr (944)
 4. Svenska Röda Korset, 852 Mkr (364)
 5. Rädda Barnen, 712 Mkr (457)
 6. Läkare utan gränser, 651 Mkr (552)
 7. Hjärt-Lungfonden, 446 Mkr (460)
 8. Barncancerfonden, 422 Mkr (504)
 9. SOS Barnbyar, 376 Mkr (386)
 10. Världsnaturfonden WWF, 312 Mkr (318)

Läs hela rapporten här!

Kortversion av Givandet i siffror 2022

Om rapporten
Till grund för rapporten Givandet i siffror 2022 ligger Giva Sveriges medlemsorganisationers egenrapporterade statistik för insamlade medel (gåvor och bidrag) från den privata sektorn. Rapporteringen har gjorts under perioden 24 mars – 5 maj 2023 och antal rapporterande medlemsorganisationer är 175.

Mer information
För mer information och för att komma i kontakt med organisationer kontakta:
Charlotte Rydh, generalsekreterare: charlotte@givasverige.se, 08-677 30 93
Mårten Palmefors, senior analytiker: marten@givasverige.se, 08-677 30 97