Program 17 mars

Med reservation för ändringar. Vi arbetar för fullt med att se över programmet för att skapa en inspirerande, kunskapsintensiv och engagerande konferensdag

8:00 – 9:30   Välkommen till Insamlingsforum 2021!
Insläpp, mingel och
 leverantörsseminarier

9:00 – 9:25   Välj mellan fyra leverantörsseminarier:

 

9:30 – 10:25   2030 och vägen dit – så blir civilsamhällets organisationer redo och relevanta

Det nya decenniet inleddes med en pandemi; en disruption som de flesta av oss inte hade förutsett. Vissa skeenden förstärks eller skyndas på, andra bromsas upp. Men vad väntar oss nu? Insamlingsforum Online 2021 inleds med anförande av Peter Örn, Demokratin 100 år, följt av samtal som inspirerar, utmanar och motiverar till olika perspektiv och tankar kring hur civilsamhället – och din organisation – är relevant 2030.

10:30 – 11:10   Välj bland tre  seminarier och två inspirationsföreläsningar:

11:10 – 11:15   Paus

11:15 – 11:55   Välj bland tre seminarier och två inspirationsseminarier:

12:00 – 12:20   Träffa utställarna och lyssna på leverantörsseminarier

12:20 – 13:00   Lunch

13:00 – 13:40   Prisutdelning Årets insamlare 2020

13:40 – 13:50   Paus

13:50 – 14:30   Välj bland tre seminarier och två inspirationsseminarier:

14:30 – 14:45   Fika och mingel

14:45 – 15:25   Välj bland tre seminarier och flera rundabordssamtal:

15:25 – 15:30   Paus

15:30 – 16:20   The Energy for Fundraising
The internal energy generated within your organisation is one of the most critical factors to achieve sustained and significant income growth. From trustees to programme staff everyone has a part to play regardless of their role. What creates the spark to set it off and how do you keep it going? Richard Turner brings us the inspiration and motivation to create energy across our organisations also after Insamlingsforum Online 2021.

16:20 – 16:30   Avslutning