Program 4 september

Med reservation för ändringar

08:30-09:00 Morgonmingel

09:00-10:00

”DEMYSTIFYING DIGITAL TRENDS AND SPOTTING THE REAL OPPORTUNITIES FOR YOUR FUNDRAISING”

Bryan Miller & Sophia ”puff” story

”One of the biggest challenges facing fundraisers looking to make better use of digital in support of their activities is understanding the ever growing range of new opportunities available and choosing where best to focus effort and investment. In this session Bryan and Puff will share a structured approach to understanding some of today’s key digital trends, spark your imagination through illustrations of how organisations are already capitalising on these, and share tips to help you find your own new opportunities and focus your efforts to the greatest fundraising effect.”

10:00-10:30 Fika och träffa utställare

10:30-11:15 Välj bland fem parallella seminarier

11:30-12:15 Välj bland fem parallella seminarier

12:15-13:30 Lunch

13:30-14:15 Välj bland fem parallella seminarier

14.15-14.45 Fika

14:45-16:00

”Stick ut på LinkedIn” – CHARLOTTE HÅGÅRD

 Vill du utveckla din karriär, hitta nya kontakter och medarbetare eller kanske nya spännande uppdrag? I dagens informationsbrus är det allra viktigaste – och svåraste – att sticka ut. LinkedIn är det snabbast växande professionella karriärnätverket i modern tid och ett oslagbart verktyg när det gäller att knyta professionella kontakter. Men många är osäkra på hur de ska presentera sig rätt och hur man använder nätverkets fulla potential.

Under Charlottes föreläsning lär du dig hur du ska använda LinkedIn som en viktig kommunikationskanal och sticka ut som yrkesperson och som företag; hur ni kommunicerar på rätt sätt till er målgrupp och hur ni bygger ett strategiskt nätverk som skapar engagerade följare till er företagssida.

Du får med dig verktyg för hur du kan använda Linkedin för att nå dina karriärmål. Det kan handla om att bygga en intresseväckande profil till att knyta och upprätthålla viktiga kontakter i din professionella roll – med kunder, leverantörer och samarbetsparters. Det kan också handla om att du, när du är mogen för det, ska kunna ta nästa steg i ditt yrkesliv.