Redovisnings- och skattedag för ideella organisationer

Program 5 oktober 2022

Lokal: PwC, Torsgatan 21, Stockholm

08.30  Registrering, mingel och kaffe & frukostfralla

09.00 Välkomna! Introduktion av Redovisningsrådet och kort om Kvalitetskoden
Charlotte Rydh, Giva Sverige
Elisabeth Raun, Grant Thornton
Erik Albenius, PwC

09.30 Den nya visselblåsarlagen – att införa en visselblåsarfunktion och hantering av ärenden
Amanda Landqvist, Grant Thornton
Daniela Azaric, Grant Thornton

10.15 Paus/kaffe

10.30 Redovisningsfrågor
Elisabeth Raun, Grant Thornton
Fredrik Andersson, KPMG
Taina Rauma, PwC

11.20 Bensträckare

11.25 Representation och förmånsbeskattning – vad gäller?
Marie Enander, KPMG

12.00 Lunch

12.45 Aktuella skattefrågor för ideell sektor
Erika Roos, KPMG
Kristina Lundqvist, PwC

13.25 Bensträckare

13.30 Moms i ideell verksamhet
Christina Grape, PwC

14.00 Bensträckare

14.05 Cybersäkerhet – Vad är viktigt att veta för en ideell organisation? 
Magnus Andersson, EY
Shirin Jamshir, EY

14.45 Paus med fika

15.00 Aktuell utveckling inom hållbarhetsrapportering för ideella organisationer
Hanna  Strömbeck, EY

15.40 Frågor från dagen

15.55  Avslutning och tack för idag!

 

Mer information