insamlingsforum program 16 mars

Med reservation för ändringar.

8:30 – 9:00  Morgonmingel

9:00 – 10:00  Vad händer när godheten ifrågasätts?
Engagemang utifrån gemensamma intressen är grunden för civilsamhällets organisering. Ett engagemang som ofta också baseras på medmänsklighet, solidaritet och omtanke. Men på senare år har bland annat humanitära insatser och klimatengagemang kommit att ifrågasättas alltmer – i vissa fall till den grad att den bakomliggande viljan att göra gott för andra misstänkliggjorts genom etiketter som ”godhetssignalering” och ”godhetsknarkare”.

Vad innebär det när så väl individer som ideella organisationer ifrågasätts för sina humanistiska värderingar? Och hur påverkar det mediernas bevakning av frågorna, när det plötsligt blivit politiskt inkorrekt att ge samhällets svagaste en röst? Vad händer med forskningen när fakta och vetenskapliga resultat plötsligt debatteras som om de vore forskarens personliga åsikter?

Thomas Frostberg, journalist, leder ett samtal om vad som händer när godhet och humanism blir ifrågasatt med följande medverkande:
Charlotta Friborg, Programchef och ansvarig utgivare SVT riksnyheter
Caspar Opitz, Allmänhetens medieombudsman
Anders L Pettersson, Generalsekreterare Civil Rights Defenders
Josephine Sundqvist, Generalsekreterare Läkarmissionen

10:00 – 10:15 Fika och mingel

10:15 – 11:00 Seminariepass 1:

11:15 – 12:00 Seminariepass 2:

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 13:45 Seminariepass 3:

14:00 – 14:45 Seminariepass 4:

 

14:45 – 15:00 Fika

15:00 – 16:00 Avslutande inspirationsföreläsning med Paul de Gregorio(föreläser via länk och föreläsningen är på engelska)

Mobilisation: Engaging the public at scale – How the digital mobilisation model can help us engage the public at scale and deliver active participation in our vision, mission and goals.

People have power and it’s our responsibility to help them use it to change the world. Organisations from all over the world have used digital techniques as the catalyst to build or harness the energy of existing movements in order to bring about the change they want to see. Greenpeace, grassroots campaigning groups and countless political campaigns from all over the world have applied movement building techniques to their successes and we can learn a lot from them. Paul will explain the theory behind mobilisation and movement building and give reasons why your organisation should explore the model to remain relevant. He will give examples of how organisations have activated this thinking to drive successful public engagement, campaigning and fundraising activities. This session will leave you with the inspiration, knowledge and examples to enable you to explore digital mobilisation at your organisation.