insamlingsforum program 16 mars

Med reservation för ändringar.

8:30 – 9:00  Morgonmingel

9:00 – 10:00  Vad händer när godheten ifrågasätts?
Engagemang utifrån gemensamma intressen är grunden för civilsamhällets organisering. Ett engagemang som ofta också baseras på medmänsklighet, solidaritet och omtanke. Men på senare år har bland annat humanitära insatser och klimatengagemang kommit att ifrågasättas alltmer – i vissa fall till den grad att den bakomliggande viljan att göra gott för andra misstänkliggjorts genom etiketter som ”godhetssignalering” och ”godhetsknarkare”.

Vad innebär det när så väl individer som ideella organisationer ifrågasätts för sina humanistiska värderingar? Och hur påverkar det mediernas bevakning av frågorna, när det plötsligt blivit politiskt inkorrekt att ge samhällets svagaste en röst? Vad händer med forskningen när fakta och vetenskapliga resultat plötsligt debatteras som om de vore forskarens personliga åsikter?

Thomas Frostberg, journalist, leder ett samtal med ledande företrädare för civilsamhället, medier och akademi i ett samtal om vad som händer när godhet och humanism blir ifrågasatt.

10:00 – 10:15 Fika och mingel

10:15 – 11:00 Seminariepass 1:

11:15 – 12:00 Seminariepass 2:

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 13:45 Seminariepass 3:

14:00 – 14:45 Seminariepass 4:

 

14:45 – 15:15 Fika

15:15 – 16:00 Avslutande inspirationsföreläsning