2030 och vägen dit – så blir civilsamhällets organisationer redo och relevanta

Med 100 år sedan allmän rösträtt infördes i Sverige och med knappt tio år till nästa decennium, då Agenda 2030 ska vara verklighet, påminns vi om civilsamhällets roll som nydanande och pådrivande men också som en stabil kraft för en stark demokrati. Hur bibehåller och vidareutvecklar vi de rollerna när demokratin utmanas runtom i världen och när hot och hat blir en vardag för allt fler? Vad innebär en förändrad välfärdsstat, nya former av engagemang och ett näringsliv med fokus på långsiktig hållbarhet för civilsamhället? Och hur skapar vi uthålliga ideella organisationer med tillräckliga resurser?

Oavsett vilken väg vi väljer är det dags för civilsamhället att i hela sin bredd av ändamål och organisationer ta plats vid bordet för att bidra till samhällsutvecklingen nationellt och globalt. Och då krävs kapital. Pengar. Det är därför vi samlas till Insamlingsforum Online 2021. För att öka kunskapen om hur vi kan stärka den privata finansieringen av ideella organisationer och för att inspirera och motivera till engagemang, givande och samarbete. Insamlingsforum Online 2021 inleds med en rad medverkande som med olika perspektiv inspirerar, utmanar och motiverar till tankar om hur civilsamhället – och din organisation – är relevant 2030.

Peter Örn, Demokratin 100 år: Uppdrag demokrati: Så säkrar vi 100 år till
Eva Eriksson, ordförande, SPF Seniorerna: Coronapandemin ökar äldres IT-vana snabbt  hänger ideella organisationer med?
Jessica Åkerström, ansvarig för kvalitativa studier, Ungdomsbarometern: Engagemang och givande bland unga
Louise König, Manager Sustainability Business Development, Ramboll: Näringslivet och Agenda 2030
Zaynab Ouahabi, biträdande verksamhetschef, ABF: Inkludering på lika villkor 

Kommentarer och reflektioner av Maja Frankel, generalsekreterare, Stiftelsen Friends och Martin Ärnlöv, generalsekreterare, Svenska Röda Korset

Anmäl dig till Insamlingsforum Online 2021!