Rekrytering med Klara Consulting Rekrytering & Interim

Giva Sverige har avtal med Klara Consulting Rekrytering & Interim.

Klara Consulting Rekrytering & Interim erbjuder Giva Sveriges medlemmar reducerade priser på rekryterings- och bemanningstjänster med specialisering inom ideell sektor. Genom Klara Consultings nätverk av organisationer i ideell sektor och kandidater som brinner för att arbeta i ideell sektor skapar det goda förutsättningar för kvalitativ och snabb rekrytering/bemanning. Klara Consulting Rekrytering & Interim tar ställning emot rasism och annan diskriminering i rekryteringsprocessen och motiveras av det lilla extra när de får hjälpa organisationer som står på en god värdegrund och gör samhället bättre. Goda referenskunder finns att tillgå.

Rekrytering
25% rabatt* på all rekrytering oavsett erfarenhetsnivå (junior, medel, senior) samt chefsrekrytering. Erbjudandet gäller fullständig rekryteringsprocess inklusive annonsering, search, djupintervjuer, ett personlighetstest, referenstagning och all administration med garanti i 3 månader.

*Uträknat från Klara Consulting Rekrytering & Interims snitt under 2022. Prispolicyn är att ligga nära marknadsvärde. Rabatterna ligger på 25%, avrundat till närmaste hela tusental.

Bemanning & interim
Här beror priset på den anlitade konsultens förväntade timlön/timdebitering. En löpande timtaxa genererar en månadsfaktura där kostnaden för konsulten + Klara Consultings arvode ingår. För Giva Sveriges medlemmar erbjuds 25% rabatt på Klara Consultings arvode vilket genererar ett lägre timpris.

* Gäller uppdrag på 80-100% tjänstgöringsgrad. För uppdrag på 10-79% gäller 15% rabatt.

Kontakt:
Ulf Appelgren, VD på Klara Consulting Rekrytering & Interim
ulf.appelgren@klaraconsulting.se

Vi vill tacka Klara Consulting Rekrytering & Interim för detta generösa erbjudande som vi hoppas kan komma till nytta för våra medlemmar! Se vidare om företaget på www.klaraconsulting.se

Medlemserbjudande Klara Consulting Rekrytering & Interim

pdf