Rundabordssamtal

Nytt för i år är våra rundabordssamtal. Här kan du tillsammans med max tio deltagare diskutera och tänka högt kring relevanta, intressanta eller kanske svåra frågor. Samtalet leds av en ämneskunnig moderator.

Ämnen:

Ungas engagemang med Jessica Åkerström, Ungdomsbarometern
Ungas intresse för samhällsfrågor, och deras vilja och upplevda möjlighet att påverka dessa har ökat över tid. Men hur tar vi tillvara ungas engagemang och hur behöver vi möta dem som givare? Vi diskuterar potentialer och utmaningar för att ta till vara ungas engagemang och ger utrymme att lyfta de frågor och funderingar vi som organisationer har när det gäller att möta unga.

Bilder för en bättre värld – men till vilket pris? med Marcus Lundstedt, We Effect
Bilder är avgörande för att skapa engagemang för insamlingsorganisationers arbete. Men reflekterar vi över vilken världsbild bilderna kan bidra till? En växande rörelse kräver ett slut på ”white saviourism” – som framställer vita välgörare som hjältar och riskerar att bidra till rasism.

Hur jobbar ni med CRM och lojalitet? med Anna Ehnlund Martinussen, Läkare utan gränser
CRM och lojalitet är två väldigt vanliga ord inom insamling.
Men hur definierar vi det? Och hur skapas lojalitet, vad är lojalt och kanske ännu mer vad är en bra givare? Hur harmoniserar vi givares önskemål med våra ändamåls behov?
Det är några frågor en kan ställa sig så låt oss träffas för att prata branschkollegor emellan hur vi ser på sakerna.

Ideell sektor + näringsliv = positiv samhällsutveckling och ökade intäkter med Linda Wijkström, ECPAT
Hur kan vi inom ideell sektor utveckla vårt samarbete med näringslivet? Vad kommer göra att företag vill investera i våra organisationer i framtiden? Hur kan företag – tillsammans med oss – bidra till en positiv samhällsutveckling och samtidigt öka sina intäkter? Vi diskuterar möjligheter och utmaningar i företagssamarbeten och hur de stärker våra mål.