Så förändras vårt internetanvändande av Corona

Talare: Måns Jonasson, Internetexpert, Internetstiftelsen

Vilka e-handlade för första gången under pandemin? Vilka åldersgrupper bytte kanaler för samtal och informationsinhämtning under året? Måns Jonasson presenterar insikter från Sveriges största individundersökning av våra vanor på nätet: Svenskarna och internet.

För den som vill veta mer om vilka tjänster och kanaler olika grupper av svenskar använder på nätet, hur beteenden online skiljer sig mellan kön och åldersgrupper och mycket mer.