smart och generös?

SEMINARIUM

Föreläsare: Oscar Erixson – forskare, Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Vi vet att många människor offrar tid, pengar, blod, organ och vissa till och med sina liv till förmån för andra. Vår kunskap om vilka individuella egenskaper och förmågor som avgör generositet är dock överraskande knapp. Under mitt seminarium kommer jag att försöka svara på frågan om intelligenta individer är mer generösa i sina beteenden och preferenser än mindre intelligenta individer.