Från folkrörelse till godhetsindustri

När Sara Damber, startade Friends 1996 fanns inte ordet social entreprenör i ordboken och få företag samarbetade med ideell sektor. Under det senaste decenniet har branschen exploderat med impact- och sociala entreprenörer. Men vad innebär det egentligen för sektorn? Hur ska vi organisera oss för framtiden för att fortsätta vara relevanta och innovativa? Hur skapar vi en kreativ och tillåtande miljö som uppmuntrar entreprenöriellt arbetssätt och nyskapande? Är våra medlemmar med på förändringen?

Följ med på en resa från 90-talets folkrörelse till 2020-talets individualistiska godhetsrörelse. Efter föreläsningen kommer du ha fått inspiration kring mod, ledarskap och innovation samt den sprängkraft dessa värdeord besitter.

Talare: Sara Damber, grundare, styrelseordförande, social entreprenör och VD på Stenbecks Stiftelse
Rum: 359