Förmögenheter, företagande och filantropi – bankernas roll i filantropisk rådgivning 

Med kraftig börsuppgång, stigande bostadspriser, låga räntor och framgångsrika företagsförsäljningar finns idag numera både många miljardärer och ett stort antal miljonärer i Sverige. Enligt Credit Suisse utgör svenskarna 2021 för första gången dessutom en procent av världens dollarmiljonärer. Samtidigt har både utvecklingen i Sverige och influenser från omvärlden skapat en mer positiv bild av givande där även begreppet filantropi etablerats i allt högre grad under de senaste 10 åren. Hur ser förmögna privatpersoner och företagare på filantropiskt engagemang och givande? Varför engagerar banker sig i filantropisk rådgivning? Och blir bankerna konkurrenter eller partners till ideella organisationer? I ett samtal med Pernilla Frisk och Caroline Törnquist från Nordea Private Banking får du bland annat ta del av insikter kring människors olika förhållningssätt till filantropiskt givande och vilken roll juridiken spelar för olika beslut. Charlotte Rydh från Giva Sverige leder samtalet och det ges också utrymme för frågor.

Talare: Pernilla Frisk, Head of Wealth Services Nordea & Caroline Törnquist, Talesperson Familjejuridik, Nordea
Rum: 359