Bananer blir till nya leenden – Ett oväntat partnerskap som blev en succé!

Genom ett partnerskap mellan Operation Smile och frukt-och-grönt-företaget Ewerman ville de tillsammans skapa något nytt; en banan som inte bara är ekologisk och smakar gott, utan som också gör gott! För varje såld banancontainer skänkte Ewerman 2 400 kronor till Operation Smile. Dessutom satt på varje banan QR-kod som leder till Operation Smiles hemsida, där banankonsumenten kan läsa mer om samarbetet, och Operation Smile når därigenom fler potentiella givare.

Genom partnerskapet har Ewerman lyckats slå sig in på en tuff marknad samtidigt som man har stärkt sitt varumärke, i och med att partnerskapet visar att man står för fler värden än bara bra bananer. För Operation Smile gav det både ekonomiska medel och en bred synlighet, som inte bygger på en kortsiktig kampanj, utan på ett långsiktigt partnerskap, synligt i butik hela året.

Företagssamarbetet mellan Operation Smile och Ewerman är ett bra exempel på ett samarbete mellan branscher som till en början kanske inte är självklar, men som visade sig vara ett riktigt lyckokast för bägge parter. Samarbeten kan komma från oväntade håll och ge oanade resultat!

Talare: Johanna Spets, ansvarig företagssamarbeten och Ted Henningsson, chef marknad och insamling på Operation Smile
Rum: 359