Använd print & voice som kanal i er kommunikationsstrategi:

Digitaliseringen skapar enorma fördelar, men den moderna demografin anser att en mix av kommunikationskanaler är viktigare än någonsin.

Symplify kommer att guida er i hur ni kan använda actions och mottagande hos er målgrupp som en kritisk data punkt som bör användas som information till era automatiserade kommunikationsflöden.

Print & Voice är två kanaler som bör appliceras i er automatiserade  multikanals-resa för att nå ut till en högre andel av er målgrupp. Vi kommer att visa hur.  Ökat engagemang från era leads leder till högre donationer.