tillbaka till rötterna

ledarskap

Föreläsare: Lars Lundström – Generalsekreterare, Friluftsfrämjandet

Friluftsfrämjandet utvecklas och växer. Återigen. Efter en längre periods nedgång i bland annat medlemsantal.
Hur kommer man tillbaka till medlemstillväxt? Hur tar man större plats i allmänhetens medvetande? Hur mobiliserar man den ideella kraften som är en förutsättning för den ideella föreningens utveckling? Hur tydliggör man föreningens bidrag till ett bättre samhälle?
Lyssna till Lars Lundström, GS på Friluftsfrämjandet, då han berättar om den utvecklingsresa som Friluftsfrämjandet är inne i, ledarskapet, lärdomarna, utmaningarna, resultaten och vad som ligger framåt i tiden.

En berättelse om engagemang, målstyrning och folkhälsa. Och vikten av friluftsliv för alla!

”Friluftsfrämjandet är en av Sveriges största Friluftsorganisationer med fler än 7000 ideella ledare och nästan 110 000 medlemmar: Genom kvalitativ verksamhet, effektiv organisering, rätt positionering och en tydlig ändamålsdriven ledarskapsmodell så har Friluftsfrämjandet ökat antalet medlemmar med 35% mellan åren 2015 och 2019, detta efter en tidigare nedgångstrend i antal medlemmar sedan tidigt 80-tal.”

Passar för alla som är intresserade av ledarskap och utvecklingsfrågor med fokus på civilsamhället, och särskilt för dem som har en ledande befattning inom en förening (eller företag) – I föredragshållarens ögon är det fler än dem som har chef eller styrelseledamot som sin titel.
Learning outcomes: en enkel ledarskapsmodell (ändamålsdrivet ledarskap kombinerat med målstyrning) och delade erfarenheter om vad som kan fungera bra, och vad som fungerar mindre bra. Och så inspiration för ideellt engagemang och en kärlek till förenings- och friluftslivet!