Hur man väcker, behåller och tappar förtroende

strategiskt

Föreläsare: Tomas Brytting – professor i organisationsetik vid Ersta Sköndal Bräcke högskola

Om utveckling av etiskt kompetenta organisationer med hjälp av: en god byråkrati, en bra värdegrund, en legitim plats för samvete och empati och genom att ge plats för de moraliska förebilderna. Med det på plats blir organisationen bättre på att hantera moraliskt laddade situationer och kan också undvika att i onödan hamna i sådana situationer.

Verktygen för att skapa en etiskt kompetent organisation förfogar i första hand cheferna över. Trovärdigheten däremot, den ligger till syvende ock sist i alla medarbetares knä. Cheferna lämnar seminariet med en handlingsplan men både chefer och medarbetare får en bättre förståelse för vad genomförandet av handlingsplanen innebär.