Civilsamhällets strategiforum

25 september

Välkommen till Sveriges första konferens om styrning och ledning ur ett strategiskt och finansiellt perspektiv utifrån den ideella sektorns särart.

Under dagen behandlas teman som investeringar och riskhantering, juridiska och skattemässiga aspekter för ideella föreningar och stiftelser, styrning i hybridorganisationer, den moderna finansfunktionen i ideell sektor och framtidens betalningslösningar. Allt med den ideella sektorns speciella förutsättningar i fokus. Du får lyssna på forskare, praktiker och experter och diskutera med kollegor från andra ideella organisationer.

Konferensen vänder sig främst till dig som är generalsekreterare/motsvarande, ekonomichef, styrelseledamot eller arbetar strategiskt inom ekonomi, juridik, insamling eller IT men också till dig som i din yrkesroll arbetar med ideella organisationer och vill få en bättre insikt i sektorn.

Heldagskonferensen hålls i Bonnierhuset i Stockholm och arrangeras av Giva Sverige. Vår huvudpartner är PwC och som partner medverkar 21grams.

Anmäl dig här 

Huvudpartner

Partner

 

Giva Sverige kontor

E-post: info(at)givasverige.se
Telefon: 08-677 30 90
Besöksadress: Drottninggatan 30, Stockholm
Postadress: Box 623, 101 32 Stockholm

Frågor om anmälan

Sofie Sjöstrand
E-post: sofie(at)givasverige.se

Frågor om program

Eva Torsson
E-post: eva(at)givasverige.se
Telefon: 08-677 30 92