Program Onsdag 25 September

Programmet uppdateras löpande med seminarier och talare.
Obs! Ändringar kan komma att ske i programmet.

09.00 – 09.30  Registrering och kaffe i anslutning till Auditoriet, entréplan.

09.30 – 10.30  Välkommen till Civilsamhällets Strategiforum!
Charlotte Rydh, generalsekreterare Giva Sverige
Lokal: Auditoriet, entréplan.

Civilsamhället i förändring – vad innebär det för finans- och ledningsfunktioner? Martin Carlsson Wall och Filip Wijkström, Handelshögskolan i Stockholm
I samband med den pågående omförhandlingen av samhällskontraktet möter organisationerna i det civila samhället både nya utmaningar och nya möjligheter. Omförhandlingen sätter sökljuset på frågor som handlar om governance – organisationernas övergripande styrning och ledning – samt på rollen för finansfunktionen. Hur ser mötet mellan dessa två ut i framtidens ideella organisationer?

10.30 – 10.45 Kaffe, öppna ytan, 1 trappa ner (Bonnier Conference).

10.45 – 11.30 PARALLELLA SEMINARIER
A. Så kan årsredovisningen hjälpa organisationer och finansiärer att förstå ideella sektorn bättre – Eva Törning, Grant Thornton
Lokal: Hela världen, 1 trappa ner.

B. Ökade krav för att hindra penningtvätt och terrorfinansiering – vad innebär det för insamlingsorganisationer? Ella Sjödin, KPMG
Lokal: Matsalen, 1 trappa ner.
I den nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige lyfts det fram att insamlingsverksamhet riskeras att utnyttjas för terrorfinansiering. Varför lyfts insamlingsorganisationer fram i rapporten? Finns det ett behov att insamlingsorganisationer omfattas av ytterligare kontroll? Hur ser insamlingsorganisationer själv på problematiken, hur de kan utnyttjas av företeelsen men också påverkas av eventuell ytterligare kontroll?

11.45 – 12.30 PARALLELLA SEMINARIER
A. Sanktioner – vad är det och hur påverkar det ideella organisationer? Richard Gabler, Nordea
Lokal: Matsalen, 1 trappa ner.

B. Fällor och möjligheter – om hur olika finansieringsmetoder påverkar en ideell organisations skattesituationKristina Lundqvist PwC
Lokal: Hela världen, 1 trappa ner.
Ideella föreningar har stor frihet att välja verksamhet och inriktning. Val av finansieringsmetod kan dock medföra olika skattekonsekvenser som ibland kan vara både svåra att förutse och bedöma då varje förenings förhållanden är unika. För stiftelser finns det istället civilrättsliga begränsningar som påverkar val av investeringar och finansieringsmetod. Skattereglerna skiljer sig dessutom till viss del åt mellan de två. Då en organisations skattesituation kan påverkas vid olika vägval bör detta vara en aspekt som beslutsfattare har med sig i strategiska frågor kring finansieringsmetod och struktur.

C. Effektmätning – mål eller medel? Johan Oljeqvist, Fryshuset & Anne Holm Rannaleet, IKARE
Lokal: Auditoriet, entréplan.
Oavsett vilken typ av verksamhet som man bedriver så behöver man veta om man gör rätt saker och lägger rätt resurser på de aktiviteter som leder till att den satta målbilden uppnås. Beroende på verksamhet kan det vara mer eller mindre svårt att mäta såväl utfall som effekter, men man kan alltid göra något! Hur tänker givare/finansiärer respektive utförare kring detta och vad betyder vad i begreppsfloran kring effektmätning och impact investeringar?

12.30 – 13.30   Lunch, öppna ytan, 1 trappa ner (Bonnier Conference). 

13.30 – 14.15  PARALLELLA SEMINARIER
A. Investera ansvarsfullt – enkelt men gör stor skillnad, hur gör du? Morgan Zerne, RIA Sweden (Responsible Investors Alliance Sweden)
Lokal: Hela världen, 1 trappa ner.

B. Associationsformer för ideella organisationer – när passar vad och vad ska man tänka på? Maria Lindegård Eiderholm, Advokatfirman Lindberg & Saxon AB
Lokal: Matsalen, 1 trappa ner.

14.30 – 15.30 Sprintar med PwC Experience Center
Lokal: Auditoriet, entréplan.
Samskapande designsprintar där vi går från problemformuleringen till idéutveckling, koncept & presentation på bara 60 minuter! Vi jobbar med olika utmaningar kopplade till dagens föreläsningar. Högt tempo och lekfullhet utlovas. Frågeställningar som ligger till grund för sprintarna är:

  • Hur kan vi arbeta för att öka civilsamhällets riskbenägenhet för att på så sätt uträtta mer?
  • Hur kan vi arbeta för att förbygga eventuella kommande krav på ideella organisationer när det gäller att hindra penningtvätt och terrorfinansiering?
  • Hur kan vi arbeta för att utveckla ideella verksamheter genom effektmätning?
  • Hur kan vi hjälpa finansiärer att förstå ideella sektorn bättre?

15.30 – 15.45   Fika i anslutning till Auditoriet, entréplan. 

15.45 – 16.45 Framtidspanel – en spaning mot 2030-talet.
Lokal: Auditoriet, entréplan.
Snabb digitalisering, nya finansiella tjänster och förändrade konsumentbeteenden innebär stora förändringar även för ideella organisationer. Jessica Åkerström från Augur inleder med en spaning mot framtiden.
Med införandet av det nya betaltjänstdirektivet (PSD2) i september, vilka finansiella tjänster kan få betydelse för medlems- och insamlingsorganisationer, vilka är nästa generations betalningslösningar, och vad innebär ökat fokus på impact investment för ideella organisationer är några av de frågor vi sedan diskuterar med Framtidspanelen:
Anna Bäck, VD, Kivra
Karin Sancho, Partner, Advisory Services EY
Maria Björholt, CFO, Norrsken Foundation
Maria Sahlen, Partner och Ansvarig FS Consulting, PwC.
Marie Nordgren, Affärsutvecklare, Getswish
Stefan Blomqvist, VD, 21 Grams

 

Huvudpartner

Partner