Talare

Under dagen den 25 september behandlas teman som investeringar och riskhantering, juridiska och skattemässiga aspekter för ideella föreningar och stiftelser, styrning i hybridorganisationer, den moderna finansfunktionen i ideell sektor och framtidens betalningslösningar. Du får lyssna på experter och diskutera med kollegor från andra ideella organisationer. Låter detta intressant? Då är Civilsamhällets strategiforum konferensen för dig. Här möter du talare som generöst delar med sig av sin kunskap och erfarenhet för att du ska kunna göra ditt jobb bättre. Talare fylls på löpande, så håll utkik och kom tillbaka!

Lär känna våra talare bättre här nedan.  Klicka på plus-tecknet vid varje talare för att läsa mer om dem.

Talare

Anna Bäck

Anna Bäck talare på Civilsamhällets Strategiforum 2019

Anna Bäck, VD Kivra AB, drivs av att bygga bolag med relevant och samhällsfrämjande tjänster. Kommer senast från McKinsey Design. Anna har jobbat de senaste 10 åren med användarcentrerad strategi och produktutveckling, varav sex år i Kina. Grund för innovation har varit att förstå människors behov och drivkrafter i kombination med teknologiutveckling. Jobbade åtta år på Glocalnet i en rad roller såsom CTO, CIO och COO tillsammans med Stefan Krook.

Anne Holm Ranaleet

Anne Holm Ranaleet - talare Insamlingsforum 2019

Anne Holm Rannaleet, Trustee and Executive Director, IKARE Ltd. Anne är arbetande styrelseledamot i IKARE Ltd (uttalas ” I care”) som stöttar och finansierar sociala entreprenörer med innovativa lösningar för ökad tillgång till hälsotjänster i utvecklingsländer och därmed även förbättrade levnadsvillkor. IKAREs huvuddonator är private equity bolaget IK Investment Partners där Anne tidigare var delägare. Med fokus på största möjliga sociala nytta är effektmätning och målstyrning viktiga komponenter i verksamhetsstyrningen, såväl hos IKARE som hos de sociala entreprenörer man arbetar med. Anne sitter även bland annat i Styrgruppen för Filantropiskt Forum, i Advisory Board för Institutet för Effektmätning på Fryshuset och i styrelsen för Unicus AS och Unicus Sverige AB.

Ella Sjödin

Ella Sjödin - talare på Civilsamhällets strategiforum 2019

Ella Sjödin, Manager på Financial Legal Services, KPMG. Ella är jurist med en bakgrund inom EU-rätt. I sin tjänst på KPMG arbetar Ella främst med regelefterlevnad och rådgivning gällande regelverksfrågor för finansiella institut. Innan hon kom till KPMG jobbade Ella många år för ideella och fackliga organisationer, både som politisk sekreterare i EU-frågor och som generalsekreterare, på svensk och europeisk nivå. Ella har även lång erfarenhet från att jobba med europeisk finansmarknadsreglering. Reglerna om anti-penningtvätt och åtgärder mot finansiering av terrorism för finanssektorn och andra branscher är ett av de prioriterade områden som Ella arbetar med på KPMG.

Eva Törning

Porträtt Eva Törning

Eva Törning har varit verksam som redovisningsspecialist i drygt 25 år och har arbetat aktiv med redovisningsfrågor inom Giva Sverige sedan 1999. Eva är ledamot i Givas Redovisningsråd, FARs Policygrupp för redovisning och IASBs IFRS for SMEs Implementation Group. Eva föreläser inom redovisning, bland annat på Givas Redovisnings- och skattedag, och är dessutom aktiv som författare till ett antal böcker, bland annat Redovisa Rätt och Finansiell rapportering enligt K3.

Filip Wijkström

Filip Wijkström - Talare på Civilsamhällets Strategiforum 2019

Filip Wijkström är docent vid Handelshögskolan i Stockholm där han byggt upp verksamheten vid Stockholm Center for Civil Society Studies. Han har varit gästprofessor vid Stockholms universitet och Ersta Sköndal Bräcke högskola och sedan början av 1990-talet forskar han och undervisar om civilsamhällets idéburna organisationer. Filip har genomfört ett flertal studier finansierade av organisationslivet och medverkar regelbundet i sektorns egna utbildningar och konferenser. Den ideella sektorn (2002) samt Civilsamhället i samhällskontraktet (2012) är hans mest kända böcker på svenska.

Jessica Åkerström

Jessica Åkerstrom - Talare Civilsamhällets Strategiforum 2019

Jessica Åkerström, Insight & Public Sector Expert på Augur är i grunden sociolog med fokus på organisationssociologi och organisering.  Jessica har flera års erfarenhet av att arbeta fokuserat på givarbeteende och med uppdragsgivare inom ideell sektor. Hon har arbetat med trendbevakning och specifika målgruppsstudier för att hjälpa uppdragsgivare inom ideell sektor att ta fram insikter och strategier.

Johan Oljeqvist

Johan Oljeqvist är VD för Fryshuset, en idéburen organisation som driver verksamhet för ungdomar, allt från sportaktiviteter, skolor, sociala program, arbets- och entreprenörsprogram. Johan har lång erfarenhet av entreprenörsorganisationer i det civila samhället och arbete inom hybridområdet mellan civilsamhället, privata och offentliga sektorer, både inom och utanför Sverige. Före sin position på Fryshuset var han VD för Myrorna i Sverige och ordförande i European Network on Recycling. Från Stockholms universitet har Johan en Executive MBA, en master I Organisation och Management och en kandidatexamen i Internationella Relationer. Genom sitt engagemang för att förändra samhället genom att förbättra mångfald och möjligheter för ungdomar är han inblandad i många olika delar av samhället och har formella roller som:

  • Styrelsemedlem i Effektfullt
  • Styrelsemedlem i Swedish National Advisory Board for Impact Investing
  • Styrelsemedlem i Stockholms Handelskammare
  • Ordförande i Advisory Board på Stockholm Business School I Stockholms Universitet
  • Styrelsemedlem i Unga Klara AB.
  • Styrelsemedlem i Surfa Lugnt.
  • Medlem i nationalkommittén för Raul Wallenberg dagen
  • Medlem av Kronprinsessparets Stiftelses expertråd
  • Styrelsemedlem i Stiftelsen Fryshuset

 

Karin Sancho

Karin_SanchoKarin Sancho är senior partner på E&Y med särskilt fokus på bank och finans, och har bred kunskap om processutveckling inom både banksektorn och företag generellt. Karin har lång erfarenhet av banksektorn och har själv arbetat 10 år på SEB med stora företagskunder.

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist. Talare på Civilsamhällets Strategiforum 2019.

Kristina Lundqvist är jurist med 19 års erfarenhet av beskattning av föreningar och stiftelser, både från Skatteverket och de senaste 11 åren som rådgivare och expert på PwC. Kristina håller regelbundet utbildningar i både skatt- och civilrätt för ideella organisationer.

Maria Björholt

Maria Björholt är idag Chief Financial Officer på Norrsken Foundation med en bakgrund inom civilsamhället. Hon har tidigare hållit samma titel på organisationen Reach for Change. Maria sitter även i styrelsen för IT-guide och har en mastersexamen  i Industrial Engineering and Management från Lunds Tekniska Högskola.

Maria Lindegård Eiderholm

Maria Lindegård Eiderholm - Talare Civilsamhällets Strategiforum 2019

Maria Lindegård Eiderholm är advokat och delägare på Advokatfirman Lindberg & Saxon AB. Maria har under de senaste 20 åren bland annat arbetat med och lämnat rådgivning till företrädare och ägare till olika juridiska personer, allt från multinationella listade bolag till ideella stiftelser och ideella föreningar. Maria bistår regelbundet Giva Sveriges medlemmar med rådgivning och har bland annat nyligen bistått Giva Sverige med översyn av Giva Sveriges stadgar.

Maria Sahlen

Maria Sahlen är partner och ansvarig Consulting FS och Banking & Capital Markets på  PwC Sverige. Hon har över 15 års erfarenhet inom finansvärlden både i ledarroller och som konsult. 

Marie Nordgren

Marie Nordgren är process- och affärsutvecklare på GetSwish. Hon har en bakgrund inom produktutveckling av betaltjänster på bank och jobbar nu främst med Getswish erbjudande mot sina kunder – just bankerna. Det omfattar allt från Swish-tjänsterna till att säkerställa support och regelverk.

Martin Carlsson Wall

Martin Carlsson Wall - Talare på Civilsamhällets Stratrgiforum 2019

Martin Carlsson-Wall är Associate Professor på Handelshögskolan i Stockholm. Han leder två forskningscenter; Center for Sports and Business och The Accounting and Financial Management Center of Excellence. I sin forskning har Martin arbetat med idrotter så som hockey, fotboll, golf och En Svensk Klassiker. Ett gemensamt drag för dessa idrotter är behovet av att kombinera ideella och kommersiella perspektiv samt hur det påverkar organisationens ekonomifunktion.

Martin medverkar under GS-dagen den 28 april med seminariet Så leder du digital utveckling.

Morgan Zerne

Morgan Zerne, talare på Civilsamhällets Strategiforum 2019

Morgan Zerne, VD RIA Sweden, har en lång erfarenhet av att jobba med hållbarhetsfrågor och certifieringar bland annat 10 år som VD på Fairtrade Sverige men även av finansfrågor och finansbranschen där karriären började 1999. Morgan brinner för att skapa förändring och ser bara en väg framåt även för finansbranschen, mot ett mer ansvarsfullt arbetssätt.

Richard Gabler

Richard Gabler - Talare Civilsamhällets Strategiforum 2019

Richard Gabler, MSc. jobbar idag med non-financial risk management på Nordea med speciellt fokus på penningtvättsfrågor, terroristfinansiering och internationella sanktioner. De senaste tio åren har han ansvarat för att utveckla processer och system på ett flertal tillståndspliktiga företag för att möta de AML krav som ställts på deras verksamheter. På Nordea har han bland annat tagit fram globala processer för hantering av sanktionsrisker, granskat kunders processer och system för att motverka penningtvätt och terroristfinansiering samt utbildat företagskontoren inom sanktioner och om bankens interna processer för att hantera sanktionsrisker.

Stefan Blomqvist

Stefan Blomqvist. 21 Grams

Stefan Blomqvist är VD för och grundare av 21 Grams. Han har mer än 20 års erfarenhet av affärsutveckling och internationell försäljning inom både fysisk och digital kommunikation. 21 Grams är i lika delar teknikbolag som kostnadseffektiv fysisk och digital distributör, med tjänster som Swish-QR, Kivra, E-faktura och mycket mer.