Våga testa och nå superresultat

Talare: Sara Karlsson, Gruppchef Givarservice och Innesälj, Barncancerfonden

Barncancerfonden avslutade sitt samarbete med sin dåvarande underleverantör inom telemarketing riktat mot företag sommaren 2018. Efter ett omfattande internt analysarbete och riskbedömningar så fattades beslutet att Barncancerfonden ska bygga en egen avdelning inhouse, vilket också drog igång i början av 2019.

Arbetet med att rekrytera och bygga upp en innesäljavdelning började med att Sara Karlsson kommer ombord. Hennes första insikt var att ändra bearbetningssätt, att gå från telemarketing till ren företagsförsäljning, alltså innesälj för att uppnå en win-win-win.

Frågorna hon stöter på under resan är många. Vilken grund behöver vi bygga för att ta insamling till nya nivåer? Hur motiverar vi ett team att nå toppresultat samtidigt som struktur och processer inte är på plats än? Hur får vi teamet att lyfta blicken lite högre? Men bland den viktigaste frågan, hur får det här säljdrivna teamet en naturlig plats i vår idéburna organisation?

Hur detta bygge har gått till och vilka nivåer vi har lyckats ta vår insamling till är något vi är mycket stolta över och gärna delar med oss av. Något i övrigt som sticker ut är när vi under 2020 hamnar mitt i en pandemi och helt nya utmaningar som ingen hade kunnat förutspå och trots det, överlevererar budgetmålet med drygt 20%.

Barncancerfondens telemarketing som arbetar mot privatmarknaden har fortsatt varit en outsoursad verksamhet och i början av mars 2020 genomfördes ett större omtag i vårt samarbete som resulterat i betydligt högre ROI, högre snittgåva, bättre dialog med givarna och ännu fler månadsgivare. Vårt allra senaste projekt vi driver är en resa som startade med en pilot och som i presenterande läge har lett till att Barncancerfonden nu har en ansvarig innesäljare B2C på plats på kansliet.