Värderingsbaserat ledarskap i praktiken — om att fatta omöjliga beslut

Ledarskap

Föreläsare: Johan Mast – konsult

Vi kommer att fördjupa oss i ett antal lyckade och mindre lyckade händelser, där värderingarna har varit avgörande för de beslut som tagits och vad som sedan skedde. Värderingsbaserat ledarskap kan ibland innebära att behöva ta (kortsiktigt) dåliga beslut för att det (långsiktigt) ska bli bättre, något som ofta kan upplevas utmanande, inte minst för resultatinriktade verksamhetsområden såsom insamling. Så hur kan vi göra för att välja mellan två omöjliga alternativ? Ska vi kommunicera eller lägga locket på? Hur hanterar vi den här tänkbara skandalen? Min ambition är att du efter seminariet har fått nya idéer och inspiration till att fördjupa dig vidare i hur dina och din organisations värderingar kan vägleda dig i ditt ledarskap och beslutsfattande.