Varumärkestracking med Silver

Giva Sverige har tillsammans med varumärkesbyrån Silver och BrandTech-bolaget Odyssey och ingått ett samarbete som innebär en möjlighet för medlemsorganisationer att delta i en gemensam givar/varumärkestracking.

Tillsammans har de utvecklat en metod för att studera givandets mekanismer. Den gemensamma givar/varumärkestrackingen kommer att genomföras återkommande och ge generella insikter om givande såväl som specifika insikter om er organisations varumärke och givare.

Kontakt:
För mer information om upplägg, metodik, leverabler och arvodesstruktur vänligen kontakta:

Emilia Velin Pastén, projektledare på Giva Sverige
emlia@givasverige.se

Erik Enecker, Head of Brand Tracking, Odyssey
Erik.enecker@odyssey.se

Ulf Berlin, chefsstrateg, Silver
ulf.berlin@silver.se