Seminarium+middag

Vem ska rädda världen?

Paneldeltagare, Niklas Adalberth, grundare Klarna och Norrsken

seminarium+middag

Vem ska rädda världen?

Paneldeltagare Anita Yuen, Head of Strategic Partnerships and Social Good, Facebook

Seminarium+middag

Vem ska rädda världen?

Paneldeltagare Stina Billinger, statssekreterare på Näringsdepartementet

Seminarium+middag

Vem ska rädda världen?

Paneldeltagare Larry Leksell, Grundare Elekta

Seminarium+middag

Vem ska rädda världen?

Paneldeltagare Anne Holm Rannaleet, Trustee and Executive Director, IKARE Ltd

Seminarium+middag

Vem ska rädda världen?

Paneldeltagare Kristina Sparreljung, Generalsekreterare Hjärt-Lungfonden

Seminarium + middag

Vem ska rädda världen?

Paneldeltagare Carolina Sachs, Generalsekreterare på Axfoundation

Seminarium+middag

Vem ska rädda världen?

Moderator Thomas Frostberg, journalist.

Samtal under ledning av Thomas Frostberg, journalist.
Rum: Aulan
Tid: 16.30-18.00

Staten, kapitalet eller du – vem ska rädda världen? Vilken roll får den ideella sektorn när allt mer fokus hamnar på sociala företag och engagemang via sociala medier, när individualismen är starkare än kollektivet, och när kundernas efterfrågan av samhällsnytta och engagemang gör företagen syftesdrivna? Vem har egentligen bäst förutsättningar för att rädda världen? Under ledning av Thomas Frostberg, journalist med djupt engagemang för samhällsutveckling, får vi möta olika aktörers perspektiv på hur världen kan bli bättre. Vi tar avstamp i de nya möjligheter till givande och engagemang som sociala plattformar erbjuder, går vidare till vad det innebär när stiftelser och givare själva blir aktörer, funderar på om impact investment är lösningen för världen, för att avsluta med att diskutera om (sociala) företag är bättre än civilsamhället på att rädda världen.

Medverkande
Niklas Adalberth, grundare Klarna och Norrsken
Stina Billinger, statssekreterare på Näringsdepartementet
Larry Leksell,  Ordförande och grundare av Leksell Social Venture
Anne Holm Rannaleet, Trustee and Executive Director, IKARE Ltd
Carolina Sachs, Generalsekreterare Axfoundation
Kristina Sparreljung, Generalsekreterare Hjärt-Lungfonden
Anita Yuen, Head of Strategic Partnerships and Social Good, Facebook

Who can save the world?

Government, business or me – who can save the world? What role is there for traditional non-profits when social media platforms and social businesses take over, when individualism grows stronger and when customers’ demands for social good and engagement makes businesses purpose-driven? Who has the best opportunities to change the world? Guided by Thomas Frostberg, journalist with long engagement for societal development and great interest in fundraising, we will get different perspectives on how the to make the world a better place. We start off the afternoon looking into the new forms for engagement and giving that social platforms provide, move on to discussing what it means when foundations and donors move from funding to doing, reviewing if impact investment is the solution for a better world and finish off discussing if (social) entrepreneurs and corporates are better than civil society in saving the world. Welcome to join us for an afternoon filled with new thoughts, inspiration and insights!