Allmänhetens gåvor

Gåvor från allmänheten avser gåvor från fysiska personer, inte juridiska.