Att ge gåvor, eller ge av sin tid, är att engagera sig för andra. Det är ett sätt att ta ansvar för frågor och områden du tycker är viktiga och bidra till att vi tillsammans gör världen lite bättre varje dag. Det är ett sätt att ta aktiv del i civilsamhället. Och du gör det för att du kan och vill, inte för att du måste. Ditt engagemang förändrar världen!

När du ger en gåva bidrar du direkt till att göra en verksamhet, ett projekt eller en insats möjlig som du tycker är viktig. Gåvor och donationer ger frihet och självständighet för organisationer att utföra sitt arbete utifrån den idé eller metod som de tror kan bidra till förändring.

Det finns många olika sätt att ge en gåva och du kan välja att göra det en gång, regelbundet eller tillsammans med andra. I menyn hittar du mer information om de vanligaste sätten att ge. Det viktigaste är att du ger till något du tycker är viktigt. Titta bland Giva Sveriges medlemmar för att se vad som engagerar dig och läs mer om hur du kan bidra till just det ändamålet.

Tryggt givande betyder att du som givare kan vara trygg i att den organisation du ger gåvan till förvaltar den på bästa sätt. Alltifrån att de ber om gåvan på ett bra sätt, har ordning och reda på sin ekonomi och styrning, och använder pengarna till de ändamål gåvorna är avsedda för. Och sist men inte minst, utvärderar sin verksamhet för att få veta om det blir den nytta som är tänkt.

Men hur vet du att din gåva gör nytta? Minsta möjliga kostnad för administration är inte ett bra mått på vilken nytta organisationen gör eller hur effektiv organisationen är att sätta din gåva i arbete på bästa sätt. Bra metoder för att mäta nytta eller effekt är därför ett viktigt fokus både för enskilda organisationer och en branschorganisation som Giva Sverige. Det är en förutsättning för att du ska känna dig trygg att din insats som givare gör nytta.

Giva Sverige arbetar kontinuerligt med att utveckla kvaliteten i insamlingsarbete, säkra intern kontroll och styrning och stödja utvärdering av effekter av projekt, insatser eller verksamheter. Det gör vi genom olika vägledningar för insamling av gåvor, en kvalitetskod för intern kontroll och styrning, riktlinjer för årsredovisning samt krav på effektrapport. Allt detta sammantaget gör att du som givare ska kunna känna dig trygg i att en organisation som är medlem i Giva Sverige förvaltar din gåva på bästa sätt. Vill du veta vilka krav vi ställer på våra medlemmar, läs mer under Kvalitet och styrning.

I sektionen Vanliga frågor hittar du svar på de vanligaste frågorna när man ska ge en gåva. Har du en fråga som du inte får svar på, hör av dig till oss på info@givasverige.se så hjälper vi dig.

Tryggt givande-används-ej-utan-godkännande