Gör rätt

När behövs ett testamente? Svaret på den frågan är: Aldrig.
Arvslagarna reglerar vad som sker med din kvarlåtenskap om det inte finns ett testamente. Är du okej med hur fördelningen sker enligt dem, behöver du inte skriva ett testamente. Men vet du vad arvslagarna egentligen säger?

Några exempel

Du vill att dina barn (bröstarvingar) ska ärva allt. Men, vill du att deras maka/make ska få hälften av deras arv? Om du inte vill det, behöver du skriva ett testamente där du talar om att arvet (och det som följer därav) ska utgöra dina barns enskilda egendom. Annars tillfaller hälften deras partner vid en eventuell skilsmässa.

Du har barn från ett tidigare förhållande och köper en bostad tillsammans med din nuvarande partner. Oavsett om ni är gifta eller inte, har barn som inte är era gemensamma, rätt att få ut sin laglott direkt om någon av er dör. Det kan bli svårt för den efterlevande att klara av ekonomiskt utan att hen behöver lämna ert gemensamma hem. Här behöver ni prata igenom vad ni vill ska hända och vidta åtgärder.

Du har ett företag tillsammans med några andra. Vad händer om du som firmatecknare dör? Här behöver ni ta hjälp att reda ut och förbereda er på möjligheten att det sker.
Ni är sambos och tänker att det är samma sak som att vara gifta. Tänk igen. Det är det inte. Arvsreglerna är helt olika för sambos jämfört med gifta. Rent generellt ärver sambos inte varandra. Vill ni göra det, måste ni skriva ett testamente.

Du väljer själv vart du vill testamentera hela eller delar av din kvarlåtenskap, utöver dina eventuella bröstarvingarnas laglott. Du kan till exempel testamentera pengar, värdepapper, egendom, fastigheter eller en viss procent av dina samlade tillgångar. Men du kan även testamentera specifika saker, så kallat lösöre. Testamentera vad som känns rätt för dig. Och tänk på att inget är ristat i sten. Du kan när som helst ändra dig och skriva ett nytt testamente, eller ett så kallat tilläggstestamente.