Opinion

Gåvogivande stärker civilsamhället

Giva Sveriges uppdrag är att förbättra förutsättningarna för privat finansiering genom gåvor, bidrag och samarbeten för ett livskraftigt civilsamhälle. På så sätt ska Giva Sverige bidra till människors och företags möjlighet att engagera sig.  

Vi driver flera olika frågor som påverkar möjligheterna att samla in och ge gåvor. Vi bidrar med kunskap inom våra områden och bildar opinion i frågor av betydelse för ideell sektor och insamlande organisationer. 

Ett starkt civilsamhälle är en grundbult för engagemang, demokrati och fri debatt 
En central del i det svenska samhället är föreningsfriheten. Tack vare den är det möjligt för vem som helst att engagera sig för vad som helst utan att kontrolleras i detalj av myndigheter eller andra. Det ger utrymme för ett starkt civilsamhälle, som är en grundbult för engagemang, demokrati, öppenhet och fri debatt. Men för att kunna göra detta, måste det också finnas finansiering för organisationer, oavsett storlek. Civilsamhället måste i högre grad än idag få fler möjligheter till stabil och långsiktig finansiering. 

Att ge gåvor är ett sätt att visa engagemang för andra. Det är ett sätt att ta ansvar för frågor och områden man tycker är viktiga, och det är ett sätt att indirekt ta del i civilsamhället. Genom att förbättra förutsättningarna för människor, företag och stiftelser att ge gåvor och donationer kan civilsamhället stärkas ytterligare. 

Läs mer

  • Om hur finansieringen av ideell sektor ser ut, statistik för givande och insamling av gåvor och vad allmänheten tycker under Kunskap.
  • Om hur vi arbetar för att stärka förtroendet för insamlande organisationer under Kvalitetskoden. 

Kontakta oss

Emilia Velin Pastén

Ansvarig påverkan och kommunikation

Tel: 08-677 30 91

Mob: 073-661 22 91