Opinion

Gåvogivande stärker civilsamhället

Giva Sveriges uppdrag är att förbättra förutsättningarna för våra medlemmar att samla in gåvor på ett förtroendeingivande sätt. Därför arbetar vi med olika frågor som påverkar möjligheterna att samla in eller ge gåvor. Vi bidrar med kunskap inom våra områden och bildar opinion i frågor av betydelse för ideell sektor och insamlande organisationer.

En central del i det svenska samhället är föreningsfriheten. Tack vare den är det möjligt för vem som helst att engagera sig för vad som helst utan att kontrolleras i detalj av myndigheter eller andra. Det ger utrymme för ett starkt civilsamhälle, som är en grundbult för engagemang, demokrati, öppenhet och fri debatt. Men för att kunna göra detta, måste det också finnas finansiering för organisationer, oavsett storlek. Civilsamhället måste i högre grad än idag få fler möjligheter till stabil och långsiktig finansiering.

Att ge gåvor är ett sätt att visa engagemang för andra. Det är ett sätt att ta ansvar för frågor och områden man tycker är viktiga, och det är ett sätt att indirekt ta del i civilsamhället. Genom att förbättra förutsättningarna för människor, företag och stiftelser att ge gåvor och donationer kan civilsamhället stärkas ytterligare. Nedan kan du läsa debattartiklar som Giva Sverige står bakom.

Läs mer om hur finansieringen av ideell sektor ser ut, insamlingsstatistik, vad allmänheten tycker och få inspiration under Kunskap. Vill du veta mer om hur vi arbetar för att stärka förtroendet för insamlande organisationer, hittar du information under Kvalitet & Styrning.

Läs mer om vad man ska tänka på som gåvomottagare under Ansök om att bli gåvomottagare.

Göteborgs-Posten –  onsdag 24 april 2019
Replik – Skatteavdrag för gåvor främjar demokratin

Sydsvenskan – torsdag 21 februari 2019
Samtliga partier bör uppvärdera människors vilja att bidra till samhället och införa skatteavdrag på gåvor

Nya Wermlands-Tidningen – tisdag 27 november 2018
#GivingTuesday en folkrörelse och maktfaktor