Opinion

Gåvogivande stärker civilsamhället

Genom att förbättra förutsättningarna för privat finansiering genom gåvor, bidrag och samarbeten ska Giva Sverige bidra till människors möjlighet att engagera sig. Därför arbetar vi med olika frågor som påverkar möjligheterna att samla in eller ge gåvor. Vi bidrar med kunskap inom våra områden och bildar opinion i frågor av betydelse för ideell sektor och insamlande organisationer.

En central del i det svenska samhället är föreningsfriheten. Tack vare den är det möjligt för vem som helst att engagera sig för vad som helst utan att kontrolleras i detalj av myndigheter eller andra. Det ger utrymme för ett starkt civilsamhälle, som är en grundbult för engagemang, demokrati, öppenhet och fri debatt. Men för att kunna göra detta, måste det också finnas finansiering för organisationer, oavsett storlek. Civilsamhället måste i högre grad än idag få fler möjligheter till stabil och långsiktig finansiering.

Att ge gåvor är ett sätt att visa engagemang för andra. Det är ett sätt att ta ansvar för frågor och områden man tycker är viktiga, och det är ett sätt att indirekt ta del i civilsamhället. Genom att förbättra förutsättningarna för människor, företag och stiftelser att ge gåvor och donationer kan civilsamhället stärkas ytterligare.

Läs mer om hur finansieringen av ideell sektor ser ut, insamlingsstatistik, vad allmänheten tycker och få inspiration under Kunskap. Vill du veta mer om hur vi arbetar för att stärka förtroendet för insamlande organisationer, hittar du information under Kvalitet & Styrning.

Läs mer om vad man ska tänka på som gåvomottagare under Ansök om att bli gåvomottagare.