Bokningsvillkor

Giva Sverige bokningsvillkor för utbildningar och evenemang
Din anmälan är bindande. Nedan finner du de villkor som gäller om du ändå skulle behöva boka av eller boka om din plats på en utbildning/evenemang.

Betalning
Kursavgift betalas i förskott vid anmälan. Betalning erlägges mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid sen anmälan gäller att betalning ska vara Giva Sverige tillhanda senast vid kursstart.

Av-eller ombokning
Vid av- eller ombokning 2 – 4 veckor innan utbildningsstart debiteras 50 % av utbildningssavgiften. Om du avbokar/ombokar 0 – 2 veckor innan utbildningsstart debiteras 100 % av utbildningsavgiften samt vid internatutbildning debiteras även 100 % av logikostnaden. Vid förhinder kan platsen överlåtas till en annan person i samma organisation och ska då meddelas till Giva Sverige på info@givasverige.se.

Inställd eller flyttad utbildning/evenemang
Giva Sverige förbehåller sig rätten att ställa in planerade utbildningar/evenemang och ändra utbildnings-/evenemangsdatum varvid eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver betalas ej.