Våra remissvar

Juni 2021: Remissvar på delbetänkandet ”Föreningsfrihet och terroristorganisationer”, SOU 2021:15

pdf

Mars 2021: Remissvar på promemorian "Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler", Fi2020/05159

pdf

Oktober 2021: Remissvar på promemorian "Särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter"

pdf