Våra remissvar

Giva Sverige besvarar årligen flera betänkanden och andra förslag. Våra remissvar finns tillgängliga här, och även på  regeringskansliets webbplats.

November 2022: Remissvar på promemorian “Vår demokrati - värd att värna varje dag”

pdf

Augusti 2022: Remissvar på promemorian ”Straff för deltagande i en terroristorganisation”

pdf

Maj 2022: Remissvar på slutbetänkandet "En uppföljning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning"

pdf

Maj 2022: Remissvar på slutbetänkandet "Rätt mottagare – granskning och integritet"

pdf

Maj 2022: Remissvar på promemorian "Nya regler för viss gräsrotsfinansiering"

pdf

Mars 2022: Remissvar på lagrådsremissen "Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism""

pdf

Oktober 2021: Remissvar på Promemorian ”Särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter”

pdf

Juni 2021: Remissvar på delbetänkandet ”Föreningsfrihet och terroristorganisationer”, SOU 2021:15

pdf

Mars 2021: Remissvar på promemorian "Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler", Fi2020/05159

pdf

Juni 2020: Remissvar på utredningen ”Idéburen välfärd”

pdf

Maj 2020: Remissvar på promemorian ”Ett stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen covid-19”

pdf

Maj 2020: Remissvar på promemorian ”Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset”

pdf

Oktober 2019: Remissvar på utredningen "Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället"

pdf

Mars 2019: Remissvar på utredningen "En arvsfond i takt med tiden"

pdf

Februari 2019: Remissvar på promemorian "Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet"

pdf