Information om personuppgiftsbehandling

Giva Sverige behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig. Giva Sverige är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med Giva Sverige genom att kontakta oss på info@givasverige.se. Giva Sverige respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Våra vägledande principer är enkla. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför.

Sammanfattning av tillfällen då Giva Sverige registrerar personuppgifter:
a) Om du, din arbetsgivare eller organisation du är frivilligt engagerad i delar dina personuppgifter med oss.
b) Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser eller social media.
c) Om du anmäler dig till något av våra nyhetsbrev.
d) Om du anmäler dig till någon av våra utbildningar eller evenemang.
e) Om du gör en anmälan till Etiska rådet för insamling av gåvor

Beroende på vilken relation du har till Giva Sverige görs olika behandlingar av dina personuppgifter. Giva Sverige behandlar främst men inte uteslutande personuppgifter relaterade till din yrkesroll. Nedan hittar du information om hur just dina uppgifter behandlas.

1) Anställd / frivillig på en av Giva Sveriges medlemsorganisationer
2) Anställd / relaterad till leverantör, intressent, kund eller liknande
3) Deltagare på Giva Sveriges utbildningar och evenemang
4) Privatperson / övrig
5) Prenumerant på Giva Sveriges nyhetsbrev
6) Anmälare till Etiska rådet för tryggt givande

1) Anställd / frivillig på en av Giva Sveriges medlemsorganisationer.
Giva Sverige är en branschorganisation för insamlande organisationer. Medlemskapet i Giva Sverige är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter av din organisation. Dock behöver Giva Sverige vissa personuppgifter om dig för att kunna administrera din organisations medlemskap och bistå med god medlemsservice.

Som anställd/ frivillig på en medlemsorganisation kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, telefonnummer, e-postadress, befattning, organisation, tidigare organisationskopplingar, kön, historik av deltagande i evenemang och utbildningar samt kontaktlogg. Den personuppgiftsbehandling som utförs är laglig då den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att Giva Sverige har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

Ändamål
Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter, medlemsinformation, befattningsspecifik information, utvärderingar, undersökningar och marknadsföring. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i Giva Sveriges IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda företag och organisationer som Giva Sverige samarbetar med för nödvändig behandling för Giva Sveriges räkning. Vi kan exempelvis lämna ut ditt namn och e-postadress till vår ekonomibyrå för framställande och utskick av fakturor. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstid
Giva Sverige behandlar dina personuppgifter så länge du är anställd /frivillig på en organisation som är medlem hos oss samt 12 månader efter att besked om avslutad tjänst / engagemang inkommit. Om vi inom 12 månader ej fått besked om ny anställning /engagemang på annan medlemsorganisation eller för Giva Sverige relevant organisation raderas dina personuppgifter. Giva Sverige kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

2) Anställd/relaterad till leverantör, intressent, kund eller liknande
Som anställd eller relaterad till leverantör, intressent, kund eller liknande till Giva Sverige kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, telefonnummer, e-postadress, befattning, organisationskoppling, tidigare organisationskopplingar, kön, historik av deltagande i evenemang och utbildningar samt kontaktlogg. Den personuppgiftsbehandling som utförs är laglig då den är nödvändig för fullföljandet av avtal mellan dig som är leverantör eller kund och Giva Sverige och/eller för att Giva Sverige i sin roll som branschorganisation har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

Ändamål
Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, upphandla och sälja tjänster och produkter, bevaka våra medlemsorganisationers intressen samt skicka ut information, undersökningar, utvärderingar och marknadsföring. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål.

Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i Giva Sveriges IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda företag och organisationer som Giva Sverige samarbetar med för nödvändig behandling för Giva Sveriges räkning. Vi kan exempelvis lämna ut ditt namn och e-postadress till vår ekonomibyrå för framställande och utskick av fakturor. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstid
Giva Sverige behandlar dina personuppgifter så länge du är anställd /frivillig på en organisation som är leverantör till/ kund hos eller intressesent för Giva Sverige samt 12 månader efter att besked om avslutad tjänst / engagemang inkommit. Om vi inom 12 månader ej fått besked om ny anställning /engagemang på annan för Giva Sverige relevant organisation raderas dina personuppgifter. Giva Sverige kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

3) Deltagare på Giva Sveriges utbildningar och evenemang.
Som deltagare på Giva Sveriges utbildningar och evenemang kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, telefonnummer, e-postadress, befattning, organisationskoppling samt allergi eller särskild kost. Vi kan även komma att ta foton och/eller filma i samband med våra utbildningar och evenemang. Den personuppgiftsbehandling som utförs är laglig då den är nödvändig för genomförandet av evenemanget och för att Giva Sverige har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Om du även är anställd eller frivilligt engagerad i en medlemsorganisation kommer dina personuppgifter att sparas enligt ramen för ” Anställd / frivillig på en av Giva Sveriges medlemsorganisationer” som du kan läsa om ovan. Om du är anställd/ relaterad till en leverantör, intressent, kund eller liknande till Giva Sverige kan dina uppgifter även komma att sparas enligt ramen för ”Anställd / relaterad till en leverantör, intressent, kund eller liknande” som du kan läsa om ovan.

Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

Ändamål
Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta utbildnings- och evenemangsadministrationen inklusive beställningar och dokumentation, att genomföra utvärderingar och undersökningar, att ta fram statistik samt att kommunicera med våra medlemmar, t ex via våra digitala kanaler/sociala medier. När Giva Sverige använder dina personuppgifter i form av foto eller film (t ex livesändningar av evenemang) kommer du att informeras om detta i inbjudan till evenemanget och på själva evenemanget. Vid porträttfotografering eller liknande kommer du att få ge ditt samtycke innan Giva Sverige använder dina personuppgifter.

Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i Giva Sveriges IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda företag och organisationer som Giva Sverige samarbetar med för nödvändig behandling för Giva Sveriges räkning. Vi kan exempelvis lämna ut ditt namn och e-postadress till vår ekonomibyrå för framställande och utskick av fakturor. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstid
Giva Sverige behandlar dina personuppgifter före, under och efter evenemanget. Om Giva Sverige efter detta vill fortsätta att spara uppgifter för statistiska ändamål skall dessa anonymiseras. Efter max 12 månader raderas persondata som ej är fortsatt relevant för andra ändamål än evenemangsdeltagandet (såsom t ex matallergier).
Persondata som är relevant för personkategori 1 och 2 (”Anställd / frivillig på en av Giva Sveriges medlemsorganisationer” och ”Anställd / relaterad till leverantör, intressent, kund eller liknande”) såsom befattning, mailadress, organisationskoppling och deltagande i evenemanget överförs till personprofil och lagras enligt samma princip som för övriga personuppgifter för dessa kategorier och raderas senast 12 månader efter information kommit Giva Sverige tillhanda om avslutad anställning/uppdrag.

4) Privatperson / övrig
Giva Sverige är en branschorganisation för insamlingsorganisationer vilket gör att vi främst hanterar personuppgifter som rör en persons yrkesroll. Det händer dock att vi får in frågor från privatpersoner via e-post, webbformulär och telefon. Vid dessa tillfällen får vi också tillgång till vissa personuppgifter. Nedan finner du information om hur dessa hanteras.

Som privatperson kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, telefonnummer, e-postadress och kontaktlogg. Den personuppgiftsbehandling som utförs är laglig då den är nödvändig för att kunna besvara dina frågor och återkoppla till dig med relevant information.

Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

Ändamål
Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är besvara frågor, återkoppla på kommentarer samt på andra sätt bistå i din kontakt med Giva Sverige. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i Giva Sveriges IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda företag och organisationer som Giva Sverige samarbetar med för nödvändig behandling för Giva Sveriges räkning. Vi kan exempelvis lämna ut ditt namn och e-postadress till våra externa experter för att kunna hjälpa dig i olika frågor. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstid
Giva Sverige behandlar dina personuppgifter så länge ditt ärende hos oss pågår samt upp till 12 månader efter avslutat ärende. Giva Sverige kommer då endast att fortsätta lagra personuppgifter om det följer någon sådan skyldighet av lag.

5) Prenumerant på Giva Sveriges nyhetsbrev
Som prenumerant på Giva Sveriges nyhetsbrev kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn och e-postadress samt kontaktlogg. Den personuppgiftsbehandling som utförs är laglig då den är nödvändig för fullföljandet av avtal mellan dig som prenumerant och Giva Sverige och/eller för att Giva Sverige har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Ändamål
Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att skicka ut nyhetsbrev som du antingen själv anmält dig som prenumerant på eller som du får i egenskap av din yrkesroll. Uppgifterna kan även användas för att skicka ut information, undersökningar, eller i marknadsföringssyfte.
Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i Giva Sveriges IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda företag och organisationer som Giva Sverige samarbetar med för nödvändig behandling för Giva Sveriges räkning. Vi kan exempelvis lämna ut ditt namn och e-postadress till tjänster som administrerar nyhetsbrevsutskick. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstid
Giva Sverige behandlar dina personuppgifter så länge är anmäld som mottagare av nyhetsbrevet. Du kan när som helst avsäga dig utskicken.

6) Anmälare till Etiska rådet för insamling av gåvor
Anmälningar till Etiska rådet kan göras via e-post, webbformulär och telefon. Vid dessa tillfällen får vi också tillgång till vissa personuppgifter. Nedan finner du information om hur dessa hanteras.

Som anmälare till Etiska rådet för insamling av gåvor kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas i avseende att kunna ta emot, upprätta och handlägga ett ärende. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, telefonnummer, e-postadress, kontaktlogg och de handlingar som skickas in i samband med anmälan. Den personuppgiftsbehandling som utförs är laglig då den är nödvändig för att kunna besvara dina frågor, handlägga ärendet och återkoppla till dig med relevant information.
Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

Ändamål
Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är besvara frågor, återkoppla på kommentarer samt upprätta och handlägga ditt ärende. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i Giva Sveriges IT-system samt i fysiska arkiv. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra experter exempelvis ledamöter i Etiska rådet för insamling av gåvor eller till andra utvalda organisationer som Giva Sverige samarbetar med för nödvändig behandling av ärendet och för Giva Sveriges räkning. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstid
Giva Sverige behandlar dina personuppgifter så länge ditt ärende hos oss pågår samt upp till 12 månader efter avslutat ärende. Giva Sverige kommer då endast att fortsätta lagra personuppgifter om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@givasverige.se. Du har också rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Genom att godkänna Giva Sveriges villkor bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.

Om du inte önskar få kommunikation från oss kan du när som helst kontakta oss på info@givasverige.se och begära att vi stoppar utskicken.

Denna integritetspolicy gäller från och med 2018-09-14