GÖR GOTT – Gå från god tanke till god handling

Tänk på detta när du ska ta med en eller flera av dina favoritorganisationer i ditt testamente:

  • Skriv inte att fast egendom ska säljas först
  • Öronmärk inte gåvan
  • Ge hellre en procentuell andel än ett fast belopp
  • Kom ihåg att uppge organisationsnummer
  • Berätta att du gjort gott!

Ideella organisationer är skattebefriade
Du kan självklart testamentera pengar, men också aktier, fastigheter, bostadsrätter, mark, bilar och båtar. Även smycken, klockor, antika möbler, tavlor och annat lösöre går bra. En sak som inte alla vet, är att icke-vinstdrivande organisationer är skattebefriade. Det innebär att du inte ska skriva att något ska säljas och att vinsten sen ska tillfalla organisationen. Alla ideella organisationer är nämligen vinstskattebefriade, men det är inte ditt dödsbo. Det innebär att det måste skatta på vinsten innan gåvan kommer organisationen tillgodo, vilket i praktiken innebär att den blir mycket mindre värd än den hade kunnat vara.

Öronmärk inte gåvan
En annan bra sak att tänka på, är att inte öronmärka din gåva genom att skriva att ”gåvan ska gå till XXX” och ange något väldigt specifikt ändamål. Mycket kan hända, och plötsligt är den där katastrofen du vill stötta omhändertagen, djurarten inte längre utrotningshotad, eller man har hittat ett botemedel mot just den där sjukdomen, eller så finns den där skolan inte kvar längre, och vattenfrågan är löst i just det där området. Då blir det jättesvårt för organisationen att följa din sista vilja och de kanske till och med måste tacka nej till gåvan på grund av det. Finns det något som är viktigare för dig än något annat, så skriv istället att gåvan ”i första hand” ska gå till just det, men lämna också en instruktion om att den kan tas emot som en allmän gåva om det inte går att uppfylla ditt första önskemål.

Ange procent-andel
Tycker du att det är svårt att bestämma hur mycket du ska skänka, med framtida värdeminskning i beaktande, så testamentera istället en viss procent av din totala kvarlåtenskap. Så lite som en procent gör skillnad ska du veta!

Organisationsnummer är jätteviktigt
Vad som också kan göra stor skillnad, är om du anger ett organisationsnummer eller inte. Det är ungefär som ett personnummer för företag. Genom att inte bara skriva namnet på organisationen du vill skänka till, utan också organisationsnumret, är du säker på att pengarna (eller prylarna) verkligen hamnar rätt. En del organisationer har snarlika namn, och genom att ange organisationsnumret blir det en säkerhet för att det blir just så som du vill. En del organisationer har också både lokal och rikstäckande verksamhet, och då är det viktigt att du uppger till vilken du vill att just din gåva ska gå.

Berätta för organisationen om ditt testamente
Alla organisationer blir också jätteglad om du skriver är en rad till den eller de organisationer som du tagit med i ditt testamente! På så sätt får de möjlighet att tacka dig på förhand. Din gåva betyder mycket för dem, och i princip alla organisationer har en person som är ansvarig för att handlägga testamentsgåvor och som dagligen får ta emot gåvor utan att kunna uttrycka tacksamhet för dem. Den personen är också väl insatt i andra frågor som kan komma upp när man ska skänka till en organisation och du är alltid varmt välkommen att kontakta hen för att få svar på sånt du funderar på.
Berätta också gärna för familj och vänner att du har skrivit in organisationerna i ditt testamente. Dels känns det skönt för dina efterlevande att få höra hur du har tänkt och vad du vill med det. Dels kan du inspirera fler att göra gott!

Lista på GIVA SVERIGES medlemsorganisationer