Vägledningar och stödjande dokument

Här har vi samlat riktlinjerna för de fyra områdena inom Giva Sveriges Kvalitetskod samt alla vägledningar och stödjande dokument. Riktlinjerna beslutas om av årsmötet eller styrelsen medan vägledningarna uppdateras när förändringar sker och vi tar även fram nya efter behov. Saknar du något får du gärna höra av dig till oss på kvalitetskoden@givasverige.se.

 

 

Etik

Vägledning för användning av bilder på barn

pdf

Guide to the ethical use of images of children for fundraising

pdf

Vägledning för F2F och D2D

pdf

Vägledning för upphandling av leverantörer inkl. checklista för GDPR

pdf

Vägledning för sökordsannonsering

pdf

Vägledning för värvning och insamling med telefon

pdf

Vägledning för hantering av cookies och samtycke

pdf

Riktlinjer för personuppgiftshantering

pdf

Intern kontroll och styrning

B10 Styrande dokument för introduktion av nya styrelseledamöter

pdf

D7 Styrande dokument som reglerar inköp (gäller nivå 2 och 3)

pdf

D11 Riskhantering

pdf

F1 Uppförandekod

pdf

F4 Reglering och utvärdering av volontärverksamhet (gäller nivå 2 och 3)

pdf

ekonomisk redovisning

Vägledning för utformning av placeringpolicy

pdf

Vägledning om sparande i insamlingsorganisationer

pdf