BRANSCHSTANDARD FÖR FÖRMEDLINGSTJÄNSTER

Branschstandarden lanserades i februari 2024 och är ett ramverk för vad som kan anses vara god sed då ett eller flera företag agerar mellanhand mellan givaren och mottagande organisation. Standarden och stödjande dokument är framtagna av medlemsorganisationer i Giva Sverige med stöd av jurister och revisorer.

Digitaliseringen av kommunikation och betalningslösningar innebär att det är mycket enkelt att sätta upp till exempel en hemsida eller utveckla en app för att förmedla gåvor, men det finns inte regelverk eller formella krav på denna typ av tjänster. En mellanhand eller förmedlingsaktör kan t ex samla in pengar utan att det finns någon transparens i processen mellan givare och mottagare, att organisationers logotyper eller varumärken kan användas för att locka givare utan att organisationen vet om det eller att förmedlingstjänsten kan utnyttjas direkt för överföring av medel för kriminella syften. Detta bidrar till att riskera trovärdigheten för seriösa organisationer.

DOKUMENT

branschstandard för förmedlingstjänster mellan givare och organisationer

Branschstandarden för förmedlingstjänster är ett ramverk för vad som kan anses vara god sed då ett eller flera företag agerar mellanhand mellan givaren och mottagande organisation.

Läs branschstandarden

checklista för organisationer vid val av mellanhänder för givande

Denna checklista är ett komplement till branschstandarden och fungerar som ett stöd när ni som organisation blir kontaktad av ett företag, en privatperson eller annan aktör som vill erbjuda er att få gåvor via dem eller annan mellanhand, t ex en webbplats, en app eller annan digital plattform.

Läs mer

checklista för dig som vill förmedla gåvor till ideella organisationer

Checklistan är till för dig som har en idé eller kunskap som du vill använda för att bidra till att öka givandet och kanalisera gåvor till ideella organisationer. För att din idé eller lösning ska bli så bra som möjligt både för givare och organisationer har vi sammanställt en rad frågor som är viktiga att tänka igenom.

Läs mer

Jobbar du på en medlemsorganisation i Giva Sverige eller är ett företag som vill jobba med förmedling av gåvor kan du få tillgång till de avtalsmallar som tagits fram speciellt för förmedlingstjänster. Kontakta oss på info@givasverige.se.