Rapportering – stödmedlem

Stödmedlem rapporterar på Kvalitetskoden avseende:
Riktlinjer för effektrapportering.
– Urval av krav från Riktlinjer för intern kontroll och styrning.
– Årsredovisning enligt de krav som ställs i aktuell sektor samt separat redovisning för insamlade medel

Medlemsorganisationer med 90-konto
Krav som är desamma eller liknande som de Svensk Insamlingskontroll ställer, och som därmed ligger till grund för innehav av 90-konto behöver inte granskas i samband med rapportering till Giva Sverige.

Nedan hittar du Instruktion till Giva Sveriges kvalitetskod med information om vad som ska rapporteras och när.

Instruktion till Giva Sveriges kvalitetskod

pdf