Rapportering – stödmedlem

Kraven för stödmedlemskap granskas vid medlemsansökan och är differentierat mellan organisationer som granskas av eller rapporterar till annan instans och organisationer som inte rapporterar till annan instans.

 1. För organisation som granskas av/rapporterar till annan instans:
  • Dokumentation t.ex. registreringsbevis som visar organisationsform.
  • Dokumentation som visar uppdrag eller ändamål.
  • Årsredovisning föregående räkenskapsår.
  • Insamlade medel föregående räkenskapsår.
  • Information om hur rapportering/granskning sker.
  • Skriftlig förbindelse att följa Giva Sveriges etiska ramverk.
 1. För organisation utan extern granskning:
  • Dokumentation t.ex. registreringsbevis som visar organisationsform.
  • Dokumentation som visar på ändamål eller uppdrag.
  • Årsredovisning föregående räkenskapsår.
  • Insamlade medel föregående räkenskapsår.
  • Skriftlig förbindelse att följa Giva Sveriges etiska ramverk.
  • Insamlingspolicy vid insamling av privata medel i organiserad form.
  • Personalpolicy alternativt kollektivavtal.
  • Policy eller annan dokumentation som behandlar motverkan av oegentligheter.
  • Årsredovisning eller ekonomisk redovisning publicerad på webbplats.
  • Kontaktuppgifter och styrelse och/eller ledning publicerade på webbplats.

Giva Sverige tar inte ansvar för stödmedlemmar och deras verksamhet. De har ingen rösträtt i föreningen och kan inte använda märkningen Tryggt givande. Stödmedlemmar rapporterar inte på Kvalitetskoden men måste uppfylla vissa dokumentationskrav med fokus på transparens i samband med inträde för att undvika oseriösa aktörer. Giva Sverige kontrollerar årligen att stödmedlemmar utan extern granskning uppfyller kraven om publicering av årsredovisning, styrelse/ledning och kontaktuppgifter på webbplats.