Civilsamhällets finansforum

Välkommen till konferensen med fokus på styrning och ledning i den ideella sektorn utifrån ett finansiellt och ekonomiskt perspektiv!

Konferensen syftar till att lyfta högaktuella frågor inom finansiering och styrning för ideella organisationer som berör såväl ekonomifunktionen som insamlings-/engagemangssavdelningen.

2023 års Civilsamhällets Finansforum är en heldagskonferens fysiskt den 29:e september i Stockholm. Konferensen är i samarbete med vår huvudpartner Nordea.

Konferensen vänder sig främst till dig som är:
generalsekreterare/motsvarande, ekonomichef, insamlings-/marknadschef, styrelseledamot eller arbetar strategiskt eller med verksamhetsutveckling inom ekonomi, juridik, insamling, finansiering, medlemsengagemang eller IT men också till dig som i din yrkesroll arbetar med ideella organisationer och vill få en bättre insikt i sektorn.

Läs mer och anmäl dig här