etiska principer

En av Giva Sveriges viktigaste uppgifter är att bidra till etiska och professionell insamling av gåvor. Giva Sveriges vägledningar är ett sätt att underlätta för medlemsorganisationerna att bidra till ett tryggt givande.

Giva Sveriges övergripande riktlinjer för insamling måste alla medlemmar följa. Våra övriga vägledningar är riktlinjer inom olika områden av insamling som vi rekommenderar att våra medlemmar följer för att stärka givarnas förtroende och bedriva insamling på ett etiskt och professionellt sätt. På en internationell nivå har även gemensamma etiska principer antagits som Giva Sverige står bakom. Du hittar alla vägledningarna längre ner på sidan.

Övergripande riktlinjer för insamling

Övergripande riktlinjer för insamling

pdf

International Statement of Ethical Principles in Fundraising Juli 2018

pdf

Vägledningar för insamling

Vägledning insamling och värvning med hjälp av telefon

pdf

Vägledning för F2F och D2D

pdf

Vägledning för bössinsamling

pdf

Givarens rättigheter

pdf

Gemensamma branschregler - Framtagen tillsammans med Swedma

pdf

Giva Sveriges medlemmar_december 2019_för kontroll av negativa sökord

docx