etiska principer

En av Giva Sveriges viktigaste uppgifter är att bidra till etiska och professionell insamling av gåvor. Giva Sveriges vägledningar är ett sätt att underlätta för medlemsorganisationerna att bidra till ett tryggt givande.

Giva Sveriges övergripande riktlinjer för insamling måste alla medlemmar följa. Våra vägledningar är stöd inom olika områden av insamling som vi rekommenderar att våra medlemmar följer för att stärka givarnas förtroende och bedriva insamling på ett etiskt och professionellt sätt. På en internationell nivå har även gemensamma etiska principer antagits som Giva Sverige står bakom. Du hittar riktlinjer för insamling längre ner på sidan och de stödjande vägledningarna finns här.

Övergripande riktlinjer för insamling

Etiska riktlinjer för tryggt givande

pdf

International Statement of Ethical Principles in Fundraising Juli 2018

pdf