etiska principer

En av Giva Sveriges viktigaste uppgifter är att bidra till etiska och professionell insamling av gåvor. Giva Sveriges vägledningar är ett sätt att underlätta för medlemsorganisationerna att bidra till ett tryggt givande.

Giva Sveriges övergripande riktlinjer för insamling måste alla medlemmar följa. Våra övriga vägledningar är riktlinjer inom olika områden av insamling som vi rekommenderar att våra medlemmar följer för att stärka givarnas förtroende och bedriva insamling på ett etiskt och professionellt sätt. På en internationell nivå har även gemensamma etiska principer antagits som Giva Sverige står bakom. Du hittar alla vägledningarna längre ner på sidan.

Övergripande riktlinjer för insamling

Övergripande riktlinjer för insamling

pdf

International Statement of Ethical Principles in Fundraising Juli 2018

pdf