Tryggt givande snart i över 100 organisationers brevlådor

Under 2022 var det dags för majoriteten Giva Sveriges medlemmar att rapportera enligt Riktlinjerna för intern kontroll och styrning och därmed visa att de uppfyller samtliga krav i Giva Sveriges kvalitetskod. Det innebär att de nu med stolthet kan bära märkningen Tryggt givande som innebär att de står för kvalitet, professionalitet och transparens samt bedriver insamling av gåvor på ett etiskt sätt.  Med anledning av detta har Giva Sverige under veckan börjat skicka ut intyg på märkningen till över 100 organisationer.

Riktlinjer för intern kontroll & styrning är ett verktyg för att upprätthålla god kvalitet i organisationens styrning och fungerar som ett stöd i medlemmarnas genomgripande kvalitetsarbete. Ordinarie medlemmar i Giva Sverige rapporterar på dessa riktlinjer vartannat år genom en revisorsgranskning där de visar att de har ordning och reda på allt ifrån styrdokument och rutiner, är transparenta med sin styrning och ekonomi samt implementerar riskanalyser och har policys mot oegentligheter och jäv. Riktlinjerna för intern kontroll och styrning är en central byggsten i Giva Sveriges kvalitetsarbete och en förutsättning för ett Tryggt givande.

Läs mer om de olika delarna av Giva Sveriges Kvalitetskod här

Läs mer om märkningen Tryggt givande här